Test na C. difficile.

V prostředí zdravotnických zařízení, například v nemocnici nebo v pečovatelském domě, se bakteriální infekce Clostridium difficile (CDI) může velmi rychle rozšířit dotykem kontaminovaných povrchů nebo kontaktem mezi lidmi.