Testování krevních plynů, elektrolytů a metabolitů