Stránka pro řešení chronických srdečních onemocnění 

Objevte pro své pracoviště řešení Abbott vhodná k péči o pacienty s kardiometabolickým syndromem

] Počet pacientů s chronickým kardiometabolickým onemocněním se celosvětově prudce zvyšuje. V současné době je na světě například více než 400 milionů případů diabetu a toto číslo během následujících 25 let naroste o více než 50 %.1 Ačkoli doporučené postupy zahrnují testování na HbA1c, lipidy a ACR, ve frekvenci uvedené v doporučených postupech je testováno méně než 7 % pacientů a pouze 26,7 % pacientů splňuje plány kontrol glykémie, krevního tlaku a hladiny cholesterolu.2,3 Ke zvládnutí této šířící se epidemie jsou potřeba nové, účinnější metody.

Je prokázáno, že testy určené k testování pacientů v místě poskytování péče (testy POCT), jako je rychlá diagnostika od společnosti Abbott, zlepšují zdravotní výsledky pacientů a zvyšují efektivitu praxe.4

Vaše pracoviště může být ještě úspěšnější

Naše rychlá diagnostika umožňuje provádění důležitých kardiovaskulárních a metabolických testů v místě péče o pacienta. Lékaři tak mohou získat výsledky okamžitě již během téže návštěvy a s pacienty probrat plán péče. Zvyšuje se tak efektivita pracoviště, posiluje se vztah mezi lékařem a pacientem a pacienti jsou motivováni k lepší péči o vlastní zdravotní stav.5

Ve světě, kde jde hlavně o výsledky a vzniká větší kardiometabolická zátěž, mohou lepší výsledky pacientů a větší výkonnost pracoviště vést k důležitým ekonomickým přínosům pro vaše pracoviště.

Díky naší rychlé diagnostice může vaše pracoviště mimo jiné:

  • odesílat méně objednávek do centrální laboratoře,
  • zprostit personál povinnosti shánět laboratorní výsledky,
  • snížit počet pacientů, kteří se nedostaví na následnou návštěvu,
  • eliminovat zbytečné následné návštěvy,
  • lépe splňovat doporučované testovací frekvence,
  • zvýšit spokojenost pacientů.

 

Alere cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.
Zaujímáme post světové jedničky jakožto poskytovatel produktů pro testování v místě péče o pacienta a můžeme vám i vašim zaměstnancům pomoci řešit diabetes u vašich pacientů s lepšími výsledky pro obě strany.

Naše produkty POCT pro testování pacientů s chronickým kardiometabolickým onemocněním

Prohlédněte si naše špičková řešení POCT určená k péči o pacienty s kardiometabolickým onemocněním.

Prostě výkonnější

Eliminujte ztráty času a zvyšte provozní výkonnost s rychlými testy Abbott.

Již není třeba odesílat vzorky do laboratoře, čekat na výsledky a riskovat, že mezitím o pacienty přijdete. Díky naší rychlé diagnostice mohou pacienti přejít od prohlídky ke konzultaci v řádu minut.

Vzhledem k tomu, že testování i konzultace probíhají při jedné návštěvě, odbourává se riziko ztráty pacienta z důvodu čekání na laboratoř a s výsledky v rukou mohou být návštěvy informativnější a produktivnější, takže nikdo neztrácí čas. Podle studie Diabetes Study of Northern California jeden ze sedmi pacientů neabsolvuje laboratorní testy do šesti měsíců od přijetí žádanky.6

Naše rychlá diagnostika může pomoci zvýšit provozní výkonnost, jelikož:

  • významně snižuje potřebu následných telefonátů (až o 89 %4) a počet dopisů s výsledky (až o 85 %4);
  • až o 61 %4 snižuje počet opakovaných návštěv pacientů.
  • Studie prokázaly, že testování v místě péče o pacienta (POST) může výrazně zlepšit klinický provoz za současného snížení nákladů díky vyšší efektivitě pracoviště.4

Afinion™ 2

Jednoduše výkonnější. Zdokonalte postupy stanovení diagnózy, monitorování a ošetřování pacientů přímo v místě péče. 

Afinion™ ACR

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Test Afinion™ ACR vám poskytne spolehlivé výsledky v laboratorní kvalitě, které vám jsou k dispozici, kdekoli a kdykoli je potřebujete.

Afinion™ HbA1c

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Výsledky laboratorní kvality při testování HbA1c prováděného v místě péče o pacienta k účinnému monitorování glykemické kontroly.

Lipidový panel Afinion™

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Test lipidového panelu Afinion poskytuje úplný lipidový panel, který se používá při diagnostikování a léčbě poruch metabolismu lipidů

Zjednodušení pracovního toku

Ušetřete kroky, ušetřete čas a zachovejte laboratorní přesnost .

Jedna z tradičních překážek testování POCT v ordinaci se týkala složitosti testování, údržby vybavení, omezené nabídky testů a kvality výsledků na místě. Řešení rychlého testování od společnosti Abbott nedodává jen ihned použitelné výsledky za mnohem kratší dobu než tradiční metody. Rovněž se extrémně snadno používají, vyžadují jen malou, případně žádnou údržbu a díky tovární kalibraci je snadná i jejich implementace.

Nic z toho není na úkor kvality výsledků. Naše rychlá diagnostika dodává laboratorně přesné výsledky, čímž lékařům umožňuje s jistotou stanovit diagnózu a rozhodnout se pro tu či onu léčbu.

Afinion™ HbA1c se v průzkumech US College of American Pathology a dalších oborů pravidelně řadí mezi systémy s nejlepším výkonem, přičemž špičkovou přesnost několikrát prokázal v různých publikacích.7,8,9

Dále jedna studie zjistila, že systém Cholestech LDX® je stejně přesný jako velký analyzátor v nemocnici nebo komerční laboratoři.7 „Systém Cholestech LDX® poskytl měření hladiny LDL cholesterolu, při němž bylo dosaženo stejně blízké shody se sítí referenčních laboratoří CRMLN [Cholesterol Reference Method Laboratory Network] jako v případě komerční laboratoře.“10

Nesmírně důležitý je také fakt, že výsledky získané v místě péče o pacienta se dostanou do trvalého elektronického záznamu pacienta. Naše inovativní webová platforma správy dat Abbott POC Data Management Platform vám nabízí lepší propojení a diagnostiku bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

Afinion™ 2

Jednoduše výkonnější. Zdokonalte postupy stanovení diagnózy, monitorování a ošetřování pacientů přímo v místě péče. 

Afinion™ HbA1c

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Výsledky laboratorní kvality při testování HbA1c prováděného v místě péče o pacienta k účinnému monitorování glykemické kontroly.

Afinion™ ACR

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Test  Afinion™ ACR vám poskytne spolehlivé výsledky v laboratorní kvalitě, které vám jsou k dispozici, kdekoli a kdykoli je potřebujete.

Lipidový panel Afinion™

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Test lipidového panelu Afinion poskytuje úplný lipidový panel, který se používá při diagnostikování a léčbě poruch metabolismu lipidů

Lepší soulad a kontrola

Dosáhněte nižší hladiny HbA1c, mějte pod kontrolou hladinu lipidů a monitorujte funkci ledvin. 

Zajištění kontroly diabetu u pacientů bývá mnohdy složité a nákladné. Je nezbytný komplexní přístup – a testování v místě poskytování péče může tvořit důležitou součást řešení. Implementace testování v místě péče o pacienty vede k důslednějšímu dodržování doporučené frekvence testování hladiny HbA1c a lepší kontrole glykémie.11

Dle jedné studie pouhých šest měsíců po zavedení testování na HbA1c v místě péče došlo k 27% nárůstu testování HbA1c dle normy ADA a k výraznému snížení hladin HbA1c (p = 0,008).12 Fakt, že testování POC může u pacientů přispět ke snížení hladiny HbA1c, několikrát ukázaly i další studie zabývající se jeho implementací.

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je významným a čím dál častějším zdravotním problémem. Nebude-li mu věnována větší pozornost, bude se situace dále zhoršovat i vzhledem k aktuálnímu nárůstu případů onemocnění diabetem, obezity a ke stárnutí populace. Americká diabetologická asociace (ADA) doporučuje každoroční screening, jelikož včasné odhalení renálního onemocnění – a jeho pravidelné monitorování – může leccos zlepšit. Rychle a snadno – s výsledky v laboratorní kvalitě a zároveň v místě péče – pomáháme pacientům lépe zvládat diabetes a předcházet nákladným zdravotním úkonům v budoucnu.

Diabetes či vysoký krevní tlak zvyšují riziko kardiovaskulárního onemocnění (CVD). Dobrou zprávou je, že toto máte ve svých rukou – počínaje řešením hypertenze a diabetu. Tím nejcennějším, co v boji proti CVD máme, je čas. Čím dříve dokážete problém diagnostikovat, tím rychleji můžete pacienta začít léčit. Naše inovativní diagnostika vám zajistí spolehlivé a ihned použitelné výsledky v nejkratším časovém intervalu. U všech pacientů s diabetem by se rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění měly měřit minimálně jednou ročně. K těmto rizikovým faktorům patří dyslipidemie, hypertenze, kouření, rodinná anamnéza předčasného srdečního onemocnění a albuminurie.

Afinion™ 2

Jednoduše výkonnější. Zdokonalte postupy stanovení diagnózy, monitorování a ošetřování pacientů přímo v místě péče. 

Afinion™ HbA1c

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Výsledky laboratorní kvality při testování HbA1c prováděného v místě péče o pacienta k účinnému monitorování glykemické kontroly.

Afinion™ ACR

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Test Afinion™ ACR vám poskytne spolehlivé výsledky v laboratorní kvalitě, které vám jsou k dispozici, kdekoli a kdykoli je potřebujete.

Lipidový panel finion™

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Test lipidového panelu Afinion poskytuje úplný lipidový panel, který se používá při diagnostikování a léčbě poruch metabolismu lipidů

Větší spokojenost pacientů

Testování v místě péče může u pacientů vzbudit důvěru a zvýšit jejich odhodlání a snahu plnit všechny příslušné povinnosti.

Díky naší rychlé kardiometabolické diagnostice mohou zdravotníci provádět přesné testy přímo v ordinaci, na klinice, v domově důchodců nebo v lékárně a v řádu minut mít k dispozici výsledky. Výzkumníci zjistili, že tato forma včasného informovaného rozhodování může vést k tomu, že pacienti lépe rozumí dané problematice, více plní své povinnosti6 a jsou spokojenější.5 Navíc se tak posiluje vztah mezi pacientem a lékařem.

Pacienti důvěřují výsledkům testování v místě poskytování péče více než výsledkům z centrálních laboratoří.4 Rovněž preferují odebrání vzorku z píchnutí do prstu spíš než z napíchnuté žíly, testování přímo v místě a okamžitou odezvu.4

Studie potvrzují, že testování v místě péče také přispívá k větší motivaci pacientů a silnějšímu vztahu mezi lékařem a pacientem.5

A pacienti nejsou sami. Praktičtí lékaři i obsluha přístrojů rovněž hlásí větší spokojenost s testováním v místě poskytování péče než s tradičním testováním.13

Afinion™ 2

Jednoduše výkonnější. Zdokonalte postupy stanovení diagnózy, monitorování a ošetřování pacientů přímo v místě péče. 

Afinion™ HbA1c

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Výsledky laboratorní kvality při testování HbA1c prováděného v místě péče o pacienta k účinnému monitorování glykemické kontroly.

Afinion™ ACR

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Test Afinion™ ACR vám poskytne spolehlivé výsledky v laboratorní kvalitě, které vám jsou k dispozici, kdekoli a kdykoli je potřebujete.

Lipidový panel Afinion™

Jednoduchost. Rychlost. Spolehlivost. Test lipidového panelu Afinion poskytuje úplný lipidový panel, který se používá při diagnostikování a léčbě poruch metabolismu lipidů

Rozšiřte si znalosti

Proveďte včas lepší a rychlejší rozhodnutí

Přečtěte si skutečné účty o tom, jak testování na místě péče otevírá nové dveře ke zdravotní péči a zlepšuje zdravotní výsledky po celém světě.

Prozkoumejte příběh

Point-of-Care Testing and Diabetes

Podívejte se, jak pomáháme Dr. Wrightu poskytnout pacientům přístup k rychlému testování v místě péče.

Odkazy