HIV diagnostická péče

Naše řešení pro diagnostiku HIV umožňují přijmout rozhodnutí, která zachrání lidské životy a která mají obrovský dopad na jednotlivce, vlády a společnost. Protože přinášíme péči tam, kde je nejvíce zapotřebí, ohrožené komunity mají bezprecedentní přístup k léčbě a zdravotničtí pracovníci mají to, co potřebují k diagnostice, léčbě a zastavení přenosu HIV. 

Testování v místě poskytované péče otevírá dveře k účinné péči milionům lidí na celém světě. 

Program OSN pro boj proti AIDS má za cíl zastavit epidemii AIDS do roku 2030.1 Tyto ambiciózní cíle vyžadují rychlé rozšíření diagnostiky, léčby a potlačení viru, a to zejména v ohrožených komunitách. Díky svým výrobkům, které jsou určeny pro všechny stupně komplexní péče a zaujímají čelní postavení na trhu, je pro vás společnost Abbott jedinečným partnerem na vaší cestě k dosažení všech cílů

Výsledky hovoří za sebe. Zlepšený přístup k testování a léčbě vedl od roku 2010 k celosvětově 26% poklesu počtu úmrtí v souvislosti s AIDS.2

Alere is the only company with point-of-care diagnostic solutions along the entire HIV cascade of care.
Abbott zaujímá mezi výrobci rychlých HIV testů celosvětově 1. místo.3

Objevte naše HIV POC testy 

S těmito výrobky se dostanete na přední místo v prevenci a diagnostice HIV. 

Zaujímáme celosvětové vedoucí pozici v HIV testování v místě poskytované péče.3 V tomto okamžiku ve více než 120 zemích používají zdravotníci HIV testy od společnosti Abbott, aby odhalili nákazy dříve, zabránili dalšímu přenosu a změnili průběh epidemie AIDS k lepšímu. 

Prevence HIV a raná diagnostika dětí

Každé dítě si zaslouží vstup do života bez HIV. 

Zabránění novým infekcím HIV u dětí představuje důležitý krok k ukončení epidemie HIV. Začátkem je zamezení přenosu HIV a syfilidy z matky na dítě. Přístup k diagnostice syfilidy a HIV a jejich včasná léčba mohou minimalizovat riziko nákazy, jemuž čelí nenarozené děti. Pokud jde o děti, které se nakazí HIV, raná diagnostika pomocí přesného molekulárního testování může znamenat hranici mezi životem a smrtí. Najděte ta nejlepší řešení pro vaše nejmenší pacienty, 

SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo

Test i léčba ve stejný den. Tento test rozpozná HIV a syfilis při jedné a téže návštěvě – z jediné kapky krve.

HIV testování

Plnou rychlostí ke konci HIV epidemie: aktivní vyhledávání případů. 

Klíčovým krokem pro dosažení cíle Programu OSN pro boj proti AIDS je zajištění, aby lidé s HIV mohli být v současnosti přesně identifikováni. Identifikace HIV pozitivních pacientů v současnosti usnadňuje nejen rychlé zapojení do příslušné péče, ale pomáhá rovněž zabránit dalšímu přenosu onemocnění. Naše dostupné a měřitelné POC testy pro aktivní vyhledávání případů jsou navrženy tak, aby je bylo možné použít kdekoliv včetně odlehlých míst s decentralizovanými podmínkami. 

Alere™ HIV Combo

Nový standard v testování HIV. V porovnání s testy 2. a 3. generace detekuje tento test 4. generace více akutních infekcí.

 

Léčba HIV a sledování klinických výsledků

Rychlejší cesta k lepšímu zdraví: efektivní řízení. 

Čím rychleji získáte výsledky, tím dříve můžete učinit rozhodnutí, jež zachrání lidské životy. Náš rychlý CD4 test pomáhá pečovatelům zajistit základní imunitní funkci a zhodnotit klinické výsledky dokud je pacient přítomen k urychlení léčby a rozhodnutí o dalším postupu. 

Alere Pima™ CD4 Cartridge

Výsledky absolutního počtu buněk CD4 za méně něž 20 minut. Snižte počet pacientů, kteří se nedostaví na další návštěvu, a zajistěte si výsledky počtu buněk CD4 ještě tentýž den.

HIV komorbidity

Naše řešení s vůdčím postavením na trhu vám pomáhají vyšetřit tuberkulózu související s HIV během několika minut. 

Studie ukazují, že HIV pozitivní osoby jsou kromě AIDS náchylnější k celé řadě dalších komorbidit.4 Tuberkulóza je známá tím, že se u osob nakažených HIV obtížně identifikuje pomocí nástrojů, jako jsou mikroskopie sputa a radiografie hrudníku, které v této skupině pacientů vykazují nízkou citlivost a specificitu. Tuberkulózní test LAM Ag vám u HIV pozitivních pacientů umožní diagnostikovat tuberkulózu během několika minut, přičemž u této skupiny těžce nemocných pacientů nabízí největší citlivost.5

Alere Determine™ TB LAM Ag

Rychlé zjištění koinfekce TBC a HIV. Jelikož tento test detekuje TBC dle LAM antigenu, umožňuje diagnostikovat jak plicní, tak mimoplicní TBC.

 

Rozšiřte si znalosti

Fighting HIV in Africa

Naše inovativní diagnostické produkty převratným způsobem zlepšují péči o chronicky nemocné s HIV v místě poskytování péče. Zjistěte si o našem přístupu více informací.

Přečtěte si celý příběh

Kontinuální péče o pacienty s HIV – Sierra Leone

Její Excelence Sia Nyama Koroma zdůrazňuje význam darovaných testů HIV/Syphilis Duo pro těhotné ženy v Sierra Leone.

Odkazy