Afinion ACR

Prostě efektivnější.

Afinion ACR Test

Test pro kvantitativní stanovení albuminu, kreatininu a poměru albuminu/kreatininu (ACR) v lidské moči, používaný pro včasnou identifikaci onemocnění ledvin u pacientů s diabetes a/nebo hypertenzí.

Kontakt od