Alere™ HIV Combo

Představení nového standardu v testování HIV v místě poskytované péče.

Alere™ HIV Combo

Včasným, rychlým a přesným odhalením HIV pozitivních pacientů můžete zvýšit počet záchytů  a usnadnit rychlé a odpovídající zajištění péče o infikované pacienty.

4. generace testu Alere HIV Combo detekuje více akutních infekcí v porovnání s testy 2. a 3. generace. To pomáhá zúžit diagnostické okno a umožňuje zvýšit počet záchytů v době, kdy jsou pacienti vysoce infekční.

Test Alere HIV Combo poskytuje přesné výsledky do 20 minut a lze jej provést z kapilární plné krve získané odběrem z prstu, z žilního odběru nebo ze séra/plazmy.

Výrobek je určený pouze pro export na vybrané trhy.

Kontakt od