Alere Malaria Ag P.f

Vysoce citlivý

Alere™ Malaria Ag P.f

Test Alere™ Malaria Ag P.f je 10krát citlivější než v současnosti dostupné rychlé diagnostické testy na malárii určené k detekci antigenu HRP-II1 Plasmodium falciparum, což umožňuje výrazně lepší identifikaci jedinců s velmi nízkou parazitémií, se zřejmými příznaky infekční malárie i jedinců bez těchto příznaků.

Systémová identifikace a léčba nakažených jedinců sníží výskyt malárie v komunitě a tím i její přenos.2

Prodej ve Spojených státech není povolen.

Kontakt od