BinaxNOW® Malaria

BinaxNOW® Malaria

Test BinaxNOW® Malaria je imunochromatografický test in vitro pro kvalitativní detekci antigenů Plasmodium cirkulujících v lidském vzorku žilní a kapilární plné krve s EDTA u jedinců se známkami a symptomy malarické infekce. Test cílí na antigen HRPII specifický pro Plasmodium falciparum (P.f.) a panmalarický antigen společný pro všechny čtyři druhy malárie schopné infikovat člověka - P. falciparum, P. vivax (P.v.), P. ovale (P.o.) a P. malariae (P.m.). Jeho účelem je pomáhat při rychlé diagnostice malarických infekcí u lidí a diferenciace diagnostiky infekcí Plasmodium falciparum (P.f.) od méně virulentních malarických infekcí. Negativní výsledky musí být potvrzeny mikroskopií v nátěru z tenké a tlusté kapky. Jednoduchý test poskytne výsledky za 15 minut a umožňuje přesně cílenou léčbu a dosažení lepších výsledků léčby pacienta.

Produkt je k dispozici výhradně pro export na vybrané trhy. Pro další informace nás kontaktuje na adrese professionaldiagnostics@alere.com.

Kontakt od