Alere BinaxNOW® Staphylococcus aureus

Alere BinaxNOW Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus je nejčastější příčinou invazivní infekce krevního oběhu na světě. Nevhodná empirická léčba infekce s sebou nese zvýšené náklady na zdravotní péči, ale i zvýšení morbidity a mortality.

Test BinaxNOW® Staphylococcus aureus je kvalitativní imunochromatický test in vitro pro presumptivní identifikaci bakterie Staphylococcus aureus. Test se provádí přímo na vzorcích krevní kultivace pozitivních na grampozitivní koky ve shlucích.

Produkt je k dispozici výhradně pro export na vybrané trhy. 

Kontakt od