Alere Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo

Každý den se počítá – nyní můžete odhalit virus HIV již několik dnů po infikování. Test Alere Determine ™ HIV
Combo vám umožní diagnostikovat virus HIV v místě péče o pacienta, a to dříve než kdykoliv předtím. Test Alere

Determine™ HIV 1/2 Ag/Ab Combo vám poskytuje novou výhodu v boji proti AIDS – schopnost odhalit virus HIV
dříve, než umožňují konvenční rychlé testy, které se detekují výhradně na přítomnost protilátek HIV 1/2.
Alere Determine™ HIV 1/2 Ag/Ab Combo je první rychlý test pro použití v místě péče o pacienta, který detekuje
jak protilátky HIV-1/2, tak i antigen HIV-1, který se může objevit 12–26 dnů po infikování¹,². Protilátky HIV-1/2 se
objevují výrazně později, a to 20–45 dnů po infikování. Včasnou detekcí viru HIV pomáháte zabránit dalšímu
přenosu během tohoto extrémně infekčního stádia.

Není na prodej ve Spojených státech amerických.

Produkt je k dispozici výhradně pro export na vybrané trhy. 

Kontakt od