Alere Determine™ Syphilis TP

Alere Determine Syphilis

Syfilidu způsobuje organizmus Treponema pallidum a obvykle se přenáší sexuálním kontaktem. Může se také přenášet z matky na dítě (vrozená syfilis). Toto onemocnění je léčitelné, ale pokud je ponecháno neléčené, může vést k nevratným neurologickým změnám a poškození srdce.

Alere Determine™ Syphilis TP je kvalitativní imunoanalytický test in vitro s vizuálním odečítáním, který se používá k detekci protilátek Treponema pallidum v lidském séru, plazmě a plné krvi.

Kontakt od