E. HISTOLYTICA QUIK CHEK

E. HISTOLYTICA QUIK CHEK

Entamoeba histolytica, příčina amebiázy, je střevní parazit, jímž je nakaženo odhadem na 50 miliónů lidí po celém světě. U nakažených jedinců se mohou vyskytnout krvavé průjmy, zánět tlustého střeva a jaterní absces. Odhaduje se, že každoročně na amebiázu zemře až 100 000 lidí.1 Amebiáza byla rovněž diagnostikována u 12 % cestovatelů, kteří se vrátili z rozvojových zemí s akutním průjmem.2 Přesná diagnostika E. histolytica je velmi obtížná, protože tento parazit je po morfologické stránce identický s nepatogenním druhem Entamoeba dispar. Aktuálně dostupné testy nedokážou tyto dva druhy od sebe odlišit, což má často za následek stanovení nesprávné diagnózy.

E. HISTOLYTICA QUIK CHEK™ (vyvinutý a vyrobený společností TECHLAB®) je rychlý test ke kvalitativnímu zjištění přítomnosti Entamoeba histolytica ve vzorcích stolice. Dokáže cíleně odhalit adhezin specifický pro druh E. histolytica. Test je vhodný pro rychlou a spolehlivou diagnostiku amebiázy.

Kontakt od