Alere PBP2a Culture Colony Test

Alere PBP2a

Rychlý imunochromatografický kvalitativní test k detekci penicilin binding protein 2a (PBP2a) přímo z izolátu kultury S. aureus jako pomůcka při detekci methicilin-rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA). 

Kontakt od