Test Alere Triage® BNP

Alere Triage BNP Test

Alere Triage® BNP je rychlý, kvantitativní test ke zjištění hladiny BNP, který vám pomůže rychleji rozhodnout o léčbě při selhání srdce nebo při stanovení rizika akutního koronárního syndromu (ACS) v místě poskytování péče nebo v laboratoři.

Kontakt od