Alere Easy hCG Pregnancy

Alere™ hCG Easy Pregnancy

Alere™ hCG-graviditetstesten er en hurtig diagnosticeringstest til kvalitativ påvisning af humant choriongonadotropin (hCG) i urin. Tilstedeværelsen af og den hurtige stigning i hCG-niveauer i urin gør det til en fremragende markør for diagnosticering af graviditet. Med en dokumenteret nøjagtighed på >99 % er Alere™ hCG-graviditetstesten en omkostningsbesparende diagnosticeringstest, der gør det muligt for sundhedspersonale at optimere patientbehandlingen.

Teknisk support