Alere™ i

Molecular. In minutes.

Alere i

Forvandler patientnær prøvetagning

Alere™ i er et hurtigt instrumentbaseret, isotermisk system til kvalitativ registrering af smitsomme sygdomme. Vores unikke Alere™ i isotermiske nukleinsyre-amplifikationsteknologi giver molekylære resultater på få minutter, så der hurtigt kan træffes effektive kliniske beslutninger.

Teknisk support