Alere™ i er nu ID NOW™

Ny og forbedret hastighed, ydeevne og effektivitet. PLUS et nyt navn

ID NOW™

Der findes ikke bedre tid end ID NOW.

ID NOW™ er et hurtigt instrumentbaseret, isotermisk system til kvalitativ registrering af smitsomme sygdomme. Vores unikke ID NOW™ isotermiske nukleinsyre-amplifikationsteknologi giver molekylære resultater på få minutter, så der hurtigt kan træffes effektive kliniske beslutninger.

Teknisk support