Alere Triage® D-Dimer Test

Alere Triage D-Dimer Test

Alere Triage® D-Dimer-testen er en hurtig fluorescensimmunoanalyse, der foretages på behandlingsstedet, til brug sammen med Alere Triage® apparater Denne test anvendes til at bestemme tværbundne fribrinnedbrydningsprodukter, der indeholder D-Dimer i EDTA fuldblods- og plasmaprøver. Testen anvendes som en hjælp til vurdering og evaluering af patienter, hvor der er mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation eller tromboemboliske hændelser inkl. pulmonal emboli.

Teknisk support