Kardiovaskulær sygdoms-løsninger 

Oplev Abbott-praksisløsninger til behandling af kardiometaboliske patienter

Antallet af kroniske kardiometaboliske sygdomstilfælde stiger over hele verden.. For eksempel er der nu over 400 millioner tilfælde af diabetes – og dette tal vil stige med mere end 50 % i løbet af de næste 25 år.1 Selv om retningslinjerne for praksis omfatter screening for HbA1c, lipider og ACR, undersøges færre end 7 % af patienterne, med den i retningslinjerne anbefalede hyppighed, og kun 26,7 % af patienterne opfylder målene for kontrol af blodtryk, kolesterol, og glucose.2,3 Det er nødvendigt med nye, mere effektive, metoder til håndtering af denne voksende epidemi.

Test på behandlingsstedet (POCT), såsom hurtig diagnostik fra Abbott, har vist sig at forbedre patientens medicinske resultat og øge procedureeffektiviteten.4

Din praksis – med større succes

Vores hurtige diagnostik gør det muligt for dig at udføre vigtige kardiovaskulære og metaboliske test på behandlingsstedet. Klinikere kan opnå resultater og diskutere en behandlingsplan med patienter, ved et og samme besøg. Dette fører til øget effektivitet, styrker forholdet imellem patient og læge og motiverer patienterne til at administrere deres sygdom bedre.5

I en verden, hvor lønnen matcher præstationen, og hvor den kardiometaboliske byrde kun er blevet større, kan forbedrede patientresultater og øget procedureeffektivitet have markant positive, økonomiske konsekvenser for din praksis.

Vores hurtige diagnostik kan også hjælpe din praksis:

  • Send færre prøver til centrale laboratorier
  • Frigør personalet fra jagten på laboratorieresultater
  • Reducer antallet af patienter, der ikke kommer til opfølgning
  • Eliminer unødvendige opfølgningskonsultationer
  • Optimer prøvetagningsfrekvenserne i henhold til retningslinjerne
  • Forbedr patienttilfredsheden
Alere cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.
Vi er verdens førende udbyder af POC-testprodukter og kan hjælpe dig og dine medarbejdere med at administrere diabetes hos dine patienter med bedre resultater for alle.

Vores POCT-produkter til kronisk kardiometabolisk pleje

Oplev vores verdensførende POC-løsninger inden for kardiometabolisk pleje

Bare mere effektivt

Afskaf spildtid, og forbedr driftseffektiviteten med hurtige Abbott-test.

Det er ikke længere nødvendigt at sende prøver ud til et laboratorium, vente på resultater og risikere at miste patienter i processen. Med vores hurtige diagnostik kan patienter gå fra henvendelse til konsultation på få minutter.

Med test og konsultation ved samme besøg undgås både, at patienter sendes til laboratoriet og unødvendigt tidsspilde, idet besøgene bliver mere informative og produktive med resultaterne i hånden. Ifølge en diabetesundersøgelse fra det nordlige Californien undlader en ud af syv patienter at få udført de anbefalede laboratorietest inden seks måneder efter modtagelsen af henvisningen.6

Vores hurtige diagnostik kan hjælpe med at øge driftseffektiviteten ved:

  • En markant reducering af behovet for opfølgende opkald (med op til 89 % 4) og resultatbreve (med op til 85 %4)
  • En reducering af patienter, der vender tilbage, med op til 61 %4
  •  Undersøgelser har vist, at screening på behandlingsstedet (POCT) kan forbedre kliniske processer betydeligt og nedsætte omkostningerne igennem forbedret procedureeffektivitet4

Afinion™ 2

Øjeblikkelige resultater betyder øjeblikkelig rådgivning.  Et kompakt, hurtigt analyseapparat til flere analyser, der giver værdifulde test på behandlingsstedet under patientkonsultationen.

Cholestech LDX® system tests

Tillid til resultater. Nøjagtige resultater til at agere på fra den førende aktør inden for lipidtestning på behandlingsstedet.

Afinion™ HbA1c

Nemt. Hurtigt. Pålideligt.  HbA1c-resultater af laboratoriekvalitet på behandlingsstedet med henblik på effektiv diabetesovervågning.

Afinion™ ACR

Nemt. Hurtigt. Pålideligt. Afinion™ ACR-testen giver pålidelige resultater af laboratoriekvalitet og er lige ved hånden, når og hvor der er behov for dem.

Afinion™ Lipid Panel

Nemt. Hurtigt. Pålideligt. Afinion Lipid Panel-testen leverer hurtige totallipidpanelresultater til brug for både diagnosticering og behandling af lipide lidelser:

AegisPOC™ Point of Care Management Solutions

Tilslut mere Del mere. Få færre bekymringer. AegisPOC™ Point of Care Management Solutions er en webbaseret og åben platform, der forbinder POC-enheder, der befinder sig på hospitalet eller i nærområdet, med laboratoriet.

Strømlin arbejdsprocesser

Spar trin, spar tid, og bevar laboratorienøjagtigheden. 

En af de traditionelle barrierer for screening på behandlingsstedet har været bekymringer forbundet med testens kompleksitet, vedligeholdelse af udstyr, begrænset testmenu og kvaliteten af resultaterne på stedet. Hurtige testløsninger fra Abbott leverer ikke kun resultater der kan handles på på langt kortere tid end traditionelle metoder. De er også meget enkle at bruge, kræver kun begrænset vedligehold og er fabrikskalibrerede, hvilket gør implementeringen let.

Alt dette kommer uden at give afkald på resultaternes kvalitet. Vores hurtige diagnostik leverer resultater på laboratorieniveau, der gør det muligt for klinikerne at stille sikre diagnoser og træffe beslutninger om behandling.

Afinion™ HbA1c er konsekvent blandt de bedst præsterende analyser på det amerikanske College of American Pathology (CAP) og andre færdighedsundersøgelser, med en nøjagtighed, der i flere publikationer er dokumenteret som den bedste inden for området.7,8,9

Desuden viste en undersøgelse, at Cholestech LDX™-systemet præsterede samme nøjagtighed som et stort analyseapparat på et hospital eller et erhvervslaboratorium.7 “Cholestech LDX™-systemet leverede LDL-kolesterolvurderinger på niveau med CRMLN-laboratoriets [Cholesterol Reference Method Laboratory Network] lige så meget som det kommercielle laboratoriums.”10

Det er også afgørende, at resultater indsamlet på behandlingsstedet finder vej ind i og arkiveres permanent i den elektroniske patientjournal. Vores innovative, webbaserede Abbott POC Data Management Platform er der for at give dig bedre tilslutning og diagnostik, hvor end du er. 

Afinion™ 2

Øjeblikkelige resultater betyder øjeblikkelig rådgivning.  Et kompakt, hurtigt analyseapparat til flere analyser, der giver værdifulde test på behandlingsstedet under patientkonsultationen.

Afinion™ HbA1c

Nemt. Hurtigt. Pålideligt.  HbA1c-resultater af laboratoriekvalitet på behandlingsstedet med henblik på effektiv diabetesovervågning.

Afinion™ ACR

Nemt. Hurtigt. Pålideligt. Afinion™ ACR-testen giver pålidelige resultater af laboratoriekvalitet og er lige ved hånden, når og hvor der er behov for dem.

Afinion™ Lipid Panel

Nemt. Hurtigt. Pålideligt. Afinion Lipid Panel-testen leverer hurtige totallipidpanelresultater til brug for både diagnosticering og behandling af lipide lidelser:

Cholestech LDX® Lipid Profile•GLU Cassette

Tillid til resultat  Lipid Profile•GLU-kassetten måler det samlede kolesteroltal (TC), HDL-kolesterol (high-density lipoprotein) og triglycerider, glukose (GLU), TC/HDL-forhold, non-HDL-kolesterol og estimerer niveauet af LDL-kolesterol.

AegisPOC™ Point of Care Management Solutions

Tilslut mere Del mere. Få færre bekymringer. AegisPOC™ Point of Care Management Solutions er en webbaseret og åben platform, der forbinder POC-enheder, der befinder sig på hospitalet eller i nærområdet, med laboratoriet.

Større overensstemmelse og kontrol

Opnå en lavere HbA1c, hold lipider under kontrol, og overvåg nyrefunktionen. 

Det kan ofte være kompliceret og dyrt at få din diabetespopulation under kontrol. Det er nødvendigt med en omfattende tilgang, og test på behandlingsstedet kan være en afgørende del af løsningen. Gennemførelsen af test på behandlingsstedet har resulteret i HbA1c-screeningshyppigheder, der i højere grad er i overensstemmelse med de anbefalede retningslinjer for diabetesovervågning.11

En undersøgelse viste, at kun seks måneder efter gennemførelsen af HbA1c-test på behandlingsstedet sås en stigning på 27 % i ADA-kompatible HbA1c-test og et signifikant fald i HbA1c-niveauer (p = 0,008).12 Yderligere POC-implementeringsundersøgelser har flere gange vist, at POC kan bidrage til at reducere patientens HbA1c-niveauer.

Kronisk nyresygdom (CKD) er en stor og stigende sundhedsbyrde, og den aktuelle stigning i tilfælde af diabetes, fedme og højere levealder vil yderligere forværre denne situation, medmindre der kommer et større fokus på det. American Diabetes Association (ADA) anbefaler årlig screening, fordi tidlig identifikation af nyresygdom – og konsekvent overvågning – kan gøre hele forskellen. Vi gør det hurtigt og nemt – med resultater fra behandlingsstedet af laboratoriekvalitet – for at hjælpe patienterne med at administrere deres diabetes bedre og forhindre dyre medicinske hændelser i fremtiden.

Diabetes og højt blodtryk øger risikoen for hjertekarsygdom (CVD). Den gode nyhed er, at du kan styre det – du kan begynde med at administrere hypertension og diabetes. Tiden er vores mest værdifulde aktiv i kampen mod CVD. Jo hurtigere du kan diagnosticere problemet, jo hurtigere kan du behandle patienten. Vores innovative diagnostik giver dig pålidelige og brugbare resultater hurtigst muligt. Alle diabetespatienter bør mindst en gang om året få vurderet kardiovaskulære risikofaktorer. Disse risikofaktorer omfatter dyslipidæmi, hypertension, rygning, familiær forekomst af præmatur hjertesygdom samt forekomst af albuminuri. 

Afinion™ 2

Øjeblikkelige resultater betyder øjeblikkelig rådgivning.  Et kompakt, hurtigt analyseapparat til flere analyser, der giver værdifulde test på behandlingsstedet under patientkonsultationen.

Afinion™ HbA1c

Nemt. Hurtigt. Pålideligt.  HbA1c-resultater af laboratoriekvalitet på behandlingsstedet med henblik på effektiv diabetesovervågning.

Afinion™ ACR

Nemt. Hurtigt. Pålideligt. Afinion™ ACR-testen giver pålidelige resultater af laboratoriekvalitet og er lige ved hånden, når og hvor der er behov for dem.

Afinion™ Lipid Panel

Nemt. Hurtigt. Pålideligt. Afinion Lipid Panel-testen leverer hurtige totallipidpanelresultater til brug for både diagnosticering og behandling af lipide lidelser:

Cholestech LDX® Lipid Profile•GLU Cassette

Tillid til resultat  Lipid Profile•GLU-kassetten måler det samlede kolesteroltal (TC), HDL-kolesterol (high-density lipoprotein) og triglycerider, glukose (GLU), TC/HDL-forhold, non-HDL-kolesterol og estimerer niveauet af LDL-kolesterol.

AegisPOC™ Point of Care Management Solutions

Tilslut mere Del mere. Få færre bekymringer. AegisPOC™ Point of Care Management Solutions er en webbaseret og åben platform, der forbinder POC-enheder, der befinder sig på hospitalet eller i nærområdet, med laboratoriet.

Større patienttilfredshed

Test på behandlingsstedet kan øge patientens tillid, engagement og overholdelse.

Med vores hurtige kardiometaboliske diagnoser kan lægefagligt personale foretage nøjagtige analyser direkte på kontoret, klinikken, plejehjemmet eller apoteket og få resultater i løbet af få minutter. Forskere har fundet ud af, at denne form for rettidig og velinformeret beslutningstagning kan føre til bedre patientforståelse, overensstemmelse6 og tilfredshed5 samt et styrket forhold imellem patient og kliniker.

Patienter har større tillid til POC-testresultater, end de har til dem, der kommer fra centrale laboratorier.4 De foretrækker også denne oplevelse: prøvetagning via fingerprik frem for via venepunktur, test på stedet og at få svar med det samme.4

Undersøgelser bekræfter, at test på behandlingsstedet også bidrager til større patientmotivering og styrker forholdet imellem patient og læge.5

Patienterne står ikke alene. Udøvere og operatører rapporterer også større tilfredshed med POC-test end de traditionelle test.13

Afinion™ 2

Øjeblikkelige resultater betyder øjeblikkelig rådgivning.  Et kompakt, hurtigt analyseapparat til flere analyser, der giver værdifulde test på behandlingsstedet under patientkonsultationen.

Afinion™ HbA1c

Nemt. Hurtigt. Pålideligt.  HbA1c-resultater af laboratoriekvalitet på behandlingsstedet med henblik på effektiv diabetesovervågning.

Afinion™ ACR

Nemt. Hurtigt. Pålideligt. Afinion™ ACR-testen giver pålidelige resultater af laboratoriekvalitet og er lige ved hånden, når og hvor der er behov for dem.

Afinion™ Lipid Panel

Nemt. Hurtigt. Pålideligt.Afinion Lipid Panel-testen leverer hurtige totallipidpanelresultater til brug for både diagnosticering og behandling af lipide lidelser:

Cholestech LDX® Lipid Profile•GLU Cassette

Tillid til resultat  Lipid Profile•GLU-kassetten måler det samlede kolesteroltal (TC), HDL-kolesterol (high-density lipoprotein) og triglycerider, glukose (GLU), TC/HDL-forhold, non-HDL-kolesterol og estimerer niveauet af LDL-kolesterol.

Øg din viden

Make better, faster decisions in the moment

Læs rigtige konti om, hvordan test af pleje åbner nye døre til sundhedspleje og forbedrer medicinske resultater rundt om i verden.

Udforsk historien

Point-of-Care Testing og Diabetes

Se, hvordan vi hjælper Dr. Wright give sine patienter adgang til hurtigforsøgsforsøg.

Referencer