Axis-Shield DETECT IF Pneumocystis carinii

DETECT IF Pneumocystis carinii (P. carinii) -testi on epäsuora kvalitatiivinen immunofluoresenssitesti, jolla P. carinii ookystat voidaan tunnistaa bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä ja indusoidusta ysköksestä.  Testi on tarkoitettua auttamaan epäillyn P. carinii -infektion toteamisessa.

Tiedämme, että harkittujen päätösten tekeminen edellyttää pikaisia ja täsmällisiä vastauksia.