Jotkin tuotemerkit voidaan esittää eri tavoin tietyillä markkinoilla.

Pikatestit hengityselinsairauksien hoitoa varten

Hengitystieinfektioiden oireet voivat olla harhaanjohtavia ja johtaa vääriin diagnooseihin, tarpeettomiin kokeisiin, mikrobilääkkeiden liialliseen käyttöön sekä infektion jatkuvaan leviämiseen väestössä. Kun diagnosoidaan hengitystieinfektio, testin tulee olla sekä nopea että tarkka. Abbott hengityselinsairauksien pikatestien avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat määrittää nopeasti ja tarkasti, ovatko hengitystieinfektiot itsestään rajoittuvia vai tarvitaanko niihin hoitoa. 

Mitä nopeammin tiedät tulokset, sitä tehokkaammin voit hoitaa hengityselinsairautta. 

Hengitystieinfektiot kohdistavat ihmisen terveyteen kahtalaisen uhan. Jos potilaita ei kyetä hoitamaan nopeasti ja asianmukaisesti, seurauksena voi olla epidemia, kun taas antibioottien liikakäyttö voi kiihdyttää mikrobilääkkeille vastustuskykyisten infektioiden kehittymistä.1, 2  Abbottin tuotteet hengityselinsairauksien diagnosointiin voivat auttaa lääkäreitä määrittämään asianmukaiset hoitostrategiat nopeasti.

Alere gives you the widest choice of rapid testing solutions for respiratory season.
ID NOW™ Influenza A&B 2 on maailman ensimmäinen CLIA-waived-statuksen saanut molekylaarinen vieritesti.3

Hengityselinsairauksien määritykseen tarkoitetut tuotteemme

Luota hengityselinsairauksien pikadiagnostiikan markkinajohtajaan.

Abbott tarjoaa valikoiman vaihtoehtoja hengityselinsairauksien nopeaan vieritestaukseen. Tehokkaat ratkaisumme auttavat lääkäreitä tunnistamaan patogeenit välittömästi ja tarkasti. Näin asianmukaiset hoitostrategiat voidaan määrittää nopeammin.

Oire-etsintä 

Molekylaarinen innovaatio

Seuraavan sukupolven molekyyliteknologian tuonti vieritestaukseen

Haitallisen eliön molekyyliprofiilin (ts. DNA-profiilin) tunnistaminen vieritestauksella on nopeasti muodostumassa tarkimmaksi ja nopeimmaksi tavaksi tunnistaa tartuntatauteja, jolloin terveydenhuollon ammattilaiset voivat nopeasti aloittaa oikean hoidon. Useimmat molekyylitestit tarvitsevat kuitenkin laboratorion PCR-lämpösyklilaitteistoa. Tämä voi hidastaa hoidon aloitusta.

Siksi Abbott kehitti ihanteellisen alustan molekylaarisille vieritesteille. ID NOW™-järjestelmässä yhdistyvät nopeus ja tarkkuus. Enää ei tarvitse tehdä kompromisseja potilaiden testauksessa ja kliinisessä päätöksenteossa. Nopea molekyylitestitulos ID NOW™-järjestelmällä tarkoittaa, että kompromisseja ei tarvita. Järjestelmällä saadaan tarkat tulokset vain minuuteissa. Näin oikeat hoitopäätökset voidaan tehdä heti.

ID NOW™-järjestelmä

There is no time like ID NOW. Tarkat tulokset nopeammin kuin koskaan ennen. Nopeuttaa varmojen, tehokkaiden kliinisten päätösten tekemistä.

ID NOW™ Influenza A & B 2

Ensimmäinen CLIA waived -statuksen saanut molekulaarinen infuenssan pikatesti. Tuottaa influenssan molekulaariset tulokset alle 13 minuutissa ainutlaatuisella ID NOW™-järjestelmällä.11

ID NOW™ Strep A 2

Nopeampi kuin muut molekulaariset menetelmät. Tarkempi kuin perinteiset pikatestit, ja antaa tulokset korkeintaan 6 minuutissa.12

ID NOW™ RSV

Ensimmäinen molekulaarinen pikatesti, joka tunnistaa RS-viruksen 13 minuutissa. Tarjoaa nopeutta ja tarkkuutta, joita tarvitaan kliinisten päätösten tekemiseen reaaliajassa.

Parempaa potilashoitoa

Vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisääminen spesifisyyden kautta

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) -tautientorjuntakeskusten mukaan yleisin lääkärissäkäynnin syy on yskä.5 Näin tavallinen oire voi tehdä potilaan hoitamisesta erityisen monimutkaista. Esimerkiksi influenssan oireet ovat samoja kuin monessa ylähengitysteiden infektiossa, joten potilaita hoidetaan usein ilman muodollista diagnoosia. Tämä voi johtaa moniin ongelmiin, kuten virheellisiin lääkemääräyksiin, tarpeettomiin kokeisiin ja tehottomaan vuodepaikkojen hallintaan.

Spesifisen diagnoosin ansiosta lääkärit voivat vähentää potilaille tehtäviä turhia kokeita. Näin voidaan myös lyhentää sairaalajaksoja ja aloittaa asianmukainen tukihoito nopeasti.6, 7

ID NOW™ RSV

Ensimmäinen molekulaarinen pikatesti, joka tunnistaa RS-viruksen 13 minuutissa. Tarjoaa nopeutta ja tarkkuutta, joita tarvitaan kliinisten päätösten tekemiseen reaaliajassa.

Afinion™ CRP

Yksinkertainen. Nopea. Luotettava. Laboratoriotasoisia tuloksia missä ja milloin tahansa: pystyt tekemään ripeitä ja varmoja hoitopäätöksiä.

BinaxNOW™ S. pneumoniae Urinary Antigen Card

Lääketieteen ammattilaisten käytössä maailmanlaajuisesti. Nopeasti saatavat tarkat testitulokset mahdollistavat asianmukaisen hoidon.

Infektiot hallintaan nopeammin

Ripeä diagnoosi on avaintekijä risti-infektioiden ja epidemioiden ehkäisyssä 

Lääkärien on usein tehtävä välittömiä hoitoratkaisuja vain oireiden perusteella, koska herkkiä diagnostisia pikatestejä ei ole ja koska laboratorion PCR-määritysten tulosten saaminen on hidasta. Jos tarttuvaa hengitystieinfektiota ei diagnosoida ajoissa, vaikutukset koko väestön terveyteen voivat olla hyvin vakavia.

Siksi Abbott hengitystiesairauksien testimenetelmät on suunniteltu antamaan välitön diagnoosi suoraan hoitopaikassa. Abbott testit auttavat tekemään reaaliaikaisia päätöksiä, kun kyse on tartuntatautien hallinnasta ja potilasjoukon rajaamisesta. Näin voit auttaa pienentämään potilaiden, hoitohenkilökunnan ja muun väestön uusien infektioiden riskiä.8, 9

ID NOW™-järjestelmä

There is no time like ID NOW. Tarkat tulokset nopeammin kuin koskaan ennen. Nopeuttaa varmojen, tehokkaiden kliinisten päätösten tekemistä.

Afinion™ CRP

Yksinkertainen. Nopea. Luotettava. Laboratoriotasoisia tuloksia missä ja milloin tahansa: pystyt tekemään ripeitä ja varmoja hoitopäätöksiä.

Digival (aiemmin Alere™ Reader)

Nopea, objektiivinen, tarkka. Lukee, tulkitsee ja antaa tarkat tiedot erilaisten Abbott-lateraalivirtauspikatestien tuloksista vain muutamassa sekunnissa.

BinaxNOW™ S. pneumoniae Urinary Antigen Card

Lääketieteen ammattilaisten käytössä maailmanlaajuisesti. Nopeasti saatavat tarkat testitulokset mahdollistavat asianmukaisen hoidon.

Taistelu mikrobilääkeresistenssiä vastaan

Vieritestien avulla voit tehdä kohdennetut hoitopäätökset aikaisemmin

Antibioottien liikakäyttö on johtanut maailmanlaajuiseen terveydenhuoltokriisiin. Mikrobeille on kehittymässä vastustuskyky niitä aiemmin tappaneille lääkkeille. Tämän tuloksena yhä useammasta infektiosta on muodostunut vaikeasti hoidettava.

Diagnostisten pikatestien katsotaan nykyään olevan ratkaisevan tärkeitä antibioottien liikakäytön vähentämisessä.10 Abbott on tämän alan johtava tekijä. Läpimurtotuotteemme – luokkansa parhaat diagnostiset pikatestit – auttavat lääkäreitä määrittämään nopeasti, mitkä hengitystieinfektiot edellyttävät hoitoa ja mitkä ovat itsestään rajoittuvia. Kun patogeenit tunnistetaan hoitopaikassa, lääkäri voi tehdä nopeammin kohdennettuja hoitopäätöksiä, mikä vähentää aiheetonta mikrobilääkkeiden käyttöä sekä resistenssin kehittymistä.

Afinion™ CRP

Yksinkertainen. Nopea. Luotettava. Laboratoriotasoisia tuloksia missä ja milloin tahansa: pystyt tekemään ripeitä ja varmoja hoitopäätöksiä.

BinaxNOW™ Legionella Urinary Antigen Card

Tunnistaa legioonalaistaudin nopeasti ja tarkasti. Diagnosoi legioonalaistauti nopeasti ja aloita asianmukainen hoito aikaisemmin.

BinaxNOW™ S. pneumoniae Urinary Antigen Card

Lääketieteen ammattilaisten käytössä maailmanlaajuisesti. Nopeasti saatavat tarkat testitulokset mahdollistavat asianmukaisen hoidon.

ID NOW™-järjestelmä

There is no time like ID NOW. Tarkat tulokset nopeammin kuin koskaan ennen. Nopeuttaa varmojen, tehokkaiden kliinisten päätösten tekemistä.

BinaxNOW™ Influenza A & B Card 2

Lääketieteen ammattilaisten käytössä maailmanlaajuisesti. Tällä testillä saadaan selvät ja helppolukuiset tulokset jopa alle 15 minuutissa.

Laajenna tietämystäsi

Fighting influenza with rapid molecular diagnostics

Oikea-aikainen ja tarkka diagnosointi on ensiarvoisen tärkeää influenssan asianmukaisen hoidon kannalta. Lue, miten työmme vaikuttaa positiivisesti lukuisten ihmisten elämään.

Tutustu tarinaan

Fighting antibiotic resistance with rapid diagnostics

Katso, miksi nykyiset diagnostiset pikatestit ja uusien pikatestien kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeä osa globaalia strategiaa, jolla pyritään vastustamaan antibioottiresistenssiä.

Tutustu tarinaan

Kirjallisuusviitteet