Cardio metabole Practice Solutions 

Ontdek Abbott Practice Solutions voor het managen van uw patiënten met cardio metabole aandoeningen.

Er is wereldwijd een enorme toename van chronische metabole aandoeningen. Zo zijn er in totaal meer dan 400 miljoen gevallen van diabetes en in de komende 25 jaar zal dat aantal met meer dan 50% stijgen.1 Hoewel richtlijnen voor huisartsen testen op HbA1c, lipiden en ACR (albumine/creatinine-ratio) voorschrijven, wordt minder dan 7% van de patiënten daadwerkelijk getest volgens de door de richtlijn aanbevolen frequentie en voldoet slechts 26,7% van de patiënten aan de doelstellingen voor de controle van bloedersuikerspiegel, bloeddruk en cholesterol.2,3 Er is dan ook behoefte aan nieuwe, efficiëntere manieren om met deze toenemende epidemie om te gaan.

Point-of care tests (POCT), zoals de diagnostische sneltesten van Abbott, zorgen aantoonbaar voor betere medische patiëntuitkomsten en doelmatigheid in de medische praktijk.4

Uw praktijk – met betere resultaten

Dankzij onze hulpmiddelen voor snelle diagnostiek kunt u op uw zorglocatie belangrijke cardiovasculaire en metabole testen uitvoeren. Tijdens een bezoek kunnen clinici direct de resultaten zien en een zorgplan met hun patiënten bespreken. Hierdoor wint uw praktijk aan efficiency, wordt de band met de patiënt beter en zijn patiënten gemotiveerd om zorgvuldiger met hun aandoening om te gaan.5

In een tijd waarin sprake is van meer pay-for-performance en een grotere cardio metabole belasting, kunnen verbeterde patiëntuitkomsten en een toename van de doelmatigheid ook belangrijke financiële voordelen voor uw praktijk met zich meebrengen.

Andere voordelen van onze snelle diagnostische hulpmiddelen voor uw praktijk zijn:

  • Er hoeven minder bestellingen naar centrale laboratoria te worden verzonden
  • Personeel hoeft niet meer achter labresultaten aan te zitten
  • Minder uitval van patiënten
  • Geen overbodige vervolgafspraken
  • Er wordt vaker voldaan aan testfrequenties conform de richtlijn
  • Tevreden patiënten
Alere cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.
Wij zijn de nummer 1 in de wereld als het om point-of-care-tests gaat en kunnen u en uw personeel helpen bij het diabetesmanagement van uw patiënten met betere uitkomsten voor iedereen.

Onze POCT-producten voor chronische zorg voor cardio metabole patiënten

Bekijk onze toonaangevende point-of-care-oplossingen voor cardio metabole zorg

Eenvoudigweg efficiënter

Verspil geen tijd meer en verbeter de dagelijkse efficiency met de sneltesten van Abbott.

Monsters naar het lab versturen, op de resultaten wachten en intussen het risico lopen dat uw patiënten wegblijven ... dat is allemaal niet meer nodig. Met onze snelle diagnostische testen kunt u in slechts enkele minuten van de intake tot het consult overgaan.

Aangezien de test en het consult tijdens een en hetzelfde bezoek plaatsvinden, hoeft u niet meer bang te zijn patiënten te verliezen door de wachttijd van het lab. En doordat u de resultaten direct bij de hand hebt, kunt u de patiënt tijdens het bezoek gerichte informatie geven, zodat u productiever bezig bent en er geen tijd verloren gaat. Volgens het onderzoek ‘Diabetes Study of Northern California’ laat een op de zeven patiënten binnen zes maanden na ontvangst van een doorverwijzing geen laboratoriumtesten uitvoeren.6

Onze diagnostische sneltesten kunnen de operationele efficiency vergroten door:

  • De noodzaak voor vervolggesprekken (tot 89%4) en brieven met resultaten (tot 85%4) drastisch te verminderen
  • Het aantal herhalingsbezoeken van patiënten te verminderen met 61%4
  • Uit studies is gebleken dat point-of-care-tests (POCT) klinische activiteiten significant kunnen verbeteren door kostenverlaging via verbeterde doelmatigheid van de praktijk4

Afinion™ 2

Directe resultaten betekenen direct advies. Een compacte, snelle, multi-assay analyzer die waardevolle testmogelijkheden dicht bij de patiënt op de zorglocatie biedt.

Cholestech LDX™ system testen

Vertrouwen in de resultaten. Nauwkeurige, actiegerichte resultaten van de leider op het gebied van point-of-care-lipidetesten.

Afinion™ HbA1c

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. Point-of-care HbA1c-resultaten van laboratoriumkwaliteit voor efficiënte monitoring van de bloedsuikercontrole.

Afinion™ ACR

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. Met de Afinion™ ACR-test beschikt u altijd en overal over betrouwbare resultaten van laboratoriumkwaliteit.

Afinion™ Lipid Panel

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. De Afinion-lipidenprofieltest biedt een volledig lipidenprofiel, te gebruiken voor de diagnose en behandeling van lipidenstoornissen.

AegisPOC™ Point of Care Management Solutions

Verbind meer. Deel meer. En ontspan. AegisPOC™ Point of Care Management Solutions is een open platform op het web dat als verbindingspunt fungeert tussen POC-hulpmiddelen die zich in het ziekenhuis of de wijk bevinden en het laboratorium

Stroomlijn de workflow

Dezelfde nauwkeurigheid als in het lab, met minder stappen en in minder tijd. 

Een van de gebruikelijke bezwaren tegen het uitvoeren van testen op de zorglocatie heeft te maken met vrees voor de complexiteit van het testen, het onderhoud van de apparatuur, het beperkte testmenu en de kwaliteit van de verkregen resultaten. De snelle testoplossingen van Abbott leveren echter niet alleen concrete resultaten op in veel minder tijd dan de bestaande methoden. Ze zijn ook nog eens uiterst gebruiksvriendelijk, vereisen weinig tot geen onderhoud en zijn vooraf gekalibreerd, waardoor ze snel kunnen worden ingezet.

En dit alles zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de resultaten. Onze snelle diagnostische hulpmiddelen geven resultaten die even nauwkeurig zijn als labtesten, waardoor clinici betrouwbare diagnoses kunnen stellen en goede behandelingsbeslissingen kunnen nemen.

Afinion™ HbA1c komt in enquêtes onder de US College of American Pathology en andere wetenschappelijke instituten steeds weer naar voren als een van de best presterende systemen, met een in meerdere publicaties herhaaldelijk aangetoonde superieure nauwkeurigheid.7,8,9

Bovendien bleek uit een studie dat het Cholestech LDX™ System even accuraat was als een grote analyzer in een ziekenhuis of commercieel laboratorium.7 “The Cholestech LDX™ System provided LDL cholesterol assessment that was in as close agreement with the CRMLN [Cholesterol Reference Method Laboratory Network] laboratory as was the commercial laboratory.”10

Wat ook erg belangrijk is, is dat de bij een POC verkregen resultaten in het EPD terechtkomen. Ons innovatieve online Abbott POC Data Management Platform biedt u overal een betere connectiviteit en diagnostiek. 

Afinion™ 2

Directe resultaten betekenen direct advies. Een compacte, snelle, multi-assay analyzer die waardevolle testmogelijkheden dicht bij de patiënt op de zorglocatie biedt.

Afinion™ HbA1c

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. Point-of-care HbA1c-resultaten van laboratoriumkwaliteit voor efficiënte monitoring van de bloedsuikerspiegel controle.

Afinion™ ACR

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. Met de Afinion™ ACR-test beschikt u altijd en overal over betrouwbare resultaten van laboratoriumkwaliteit.

Afinion™ Lipid Panel

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. De Afinion-lipidenprofieltest biedt een volledig lipidenprofiel, te gebruiken voor de diagnose en behandeling van lipidenstoornissen.

Cholestech LDX™ Lipid Profile•GLU Cassette

Vertrouwen in het resultaat.  De Lipid Profile•GLU-cassette meet het totale cholesterol (TC), HDL-cholesterol (High Density Lipoprotein) en triglyceriden, GLU (glucose), de TC/HDL-ratio, niet-HDL-cholesterol en schat de waarde van het LDL-cholesterol.

Cholestech LDX™ TC•HDL•GLU Cassettes

Vertrouwen in het resultaat. De TC•HDL•GLU-cassette meet het totale cholesterol, HDL-cholesterol, niet-HDL-cholesterol, de TC/HDL-ratio en glucose.

AegisPOC™ Point of Care Management Solutions

Verbind meer. Deel meer. En ontspan. AegisPOC™ Point of Care Management Solutions is een open platform op het web dat als verbindingspunt fungeert tussen POC-hulpmiddelen die zich in het ziekenhuis of de wijk bevinden en het laboratorium

Betere naleving en controle

Realiseer lagere HbA1c-waarden, houd de lipiden onder controle en bewaak de nierfunctie.  

Het is vaak ingewikkeld en duur om de conditie van uw diabetespatiënten onder controle te houden. Een brede benadering is noodzakelijk en PROC-tests kunnen een kritiek onderdeel van de oplossing zijn. De invoering van POC-tests heeft geleid tot een frequentie van HbA1c-tests die beter voldoet aan de richtlijn, en een verbeterde bloedsuikerspiegel controle.11

Uit één studie bleek dat zes maanden na de invoering van tests op HbA1c op de zorglocatie een toename te zien was van 27% in ADA-compliante HbA1c-tests evenals een significante daling van de HbA1c-waarden (p = 0,008).12 Aanvullende studies naar de invoering van POC hebben herhaaldelijk aangetoond dat POC ertoe kan bijdragen de HbA1c-waarden van patiënten te verlagen.

Chronische nierziekte (CKD) is een grote en toenemende belasting voor de volksgezondheid en in combinatie met de huidige toename van diabetes, obesitas en vergrijzing zal deze situatie alleen maar verergeren, tenzij er meer aandacht aan wordt besteed. De ADA (American Diabetes Association) adviseert een jaarlijkse screening, omdat het vroegtijdig ontdekken van een nierziekte, en het vervolgens consistent monitoren ervan, veel verschil kan maken. Wij zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig op de zorglocatie over resultaten van laboratoriumkwaliteit beschikt, zodat patiënten hun diabetes beter onder controle kunnen houden en dure medische behandelingen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Diabetes en hoge bloeddruk vergroten het risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Het goede nieuws is dat u er controle op kunt uitoefenen, om te beginnen door het behandelen van hypertensie en diabetes. Tijd is onze belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen HVZ. Hoe eerder het probleem wordt gediagnosticeerd, des te sneller u de patiënt kunt behandelen. Onze innovatieve diagnostische hulpmiddelen geven u in een zeer kort tijdsbestek betrouwbare resultaten waarop u uw behandeling kunt baseren. Bij alle patiënten met diabetes moeten de risicofactoren voor hart- en vaatziekten minimaal één keer per jaar worden beoordeeld. Deze risicofactoren zijn dyslipidemie, hypertensie, roken, een familiegeschiedenis van vroegtijdige coronaire hartziekte en de aanwezigheid van albuminurie. 

Afinion™ 2

Directe resultaten betekenen direct advies. Een compacte, snelle, multi-assay analyzer die waardevolle testmogelijkheden dicht bij de patiënt op de zorglocatie biedt.

Afinion™ HbA1c

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. Point-of-care HbA1c-resultaten van laboratoriumkwaliteit voor efficiënte monitoring van de bloedsuikerspiegel controle.

Afinion™ ACR

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. Met de Afinion™ ACR-test beschikt u altijd en overal over betrouwbare resultaten van laboratoriumkwaliteit.

Afinion™ Lipid Panel

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. De Afinion-lipidenprofieltest biedt een volledig lipidenprofiel, te gebruiken voor de diagnose en behandeling van lipidenstoornissen.

Cholestech LDX™ Lipid Profile•GLU Cassette

Vertrouwen in het resultaat.  De Lipid Profile•GLU-cassette meet het totale cholesterol (TC), HDL-cholesterol (High Density Lipoprotein) en triglyceriden, GLU (glucose), de TC/HDL-ratio, niet-HDL-cholesterol en schat de waarde van het LDL-cholesterol.

Cholestech LDX™ TC•HDL•GLU Cassettes

Vertrouwen in het resultaat. De TC•HDL•GLU-cassette meet het totale cholesterol, HDL-cholesterol, niet-HDL-cholesterol, de TC/HDL-ratio en glucose.

AegisPOC™ Point of Care Management Solutions

Verbind meer. Deel meer. En ontspan. AegisPOC™ Point of Care Management Solutions is een open platform op het web dat als verbindingspunt fungeert tussen POC-hulpmiddelen die zich in het ziekenhuis of de wijk bevinden en het laboratorium

Tevreden patiënten

Tests op de zorglocatie kunnen vertrouwen, betrokkenheid en therapietrouw van de patiënt stimuleren.

Met onze snelle cardio metabole diagnostiek kan medisch personeel in de dokterspraktijk, het ziekenhuis, bejaardentehuis of apotheek nauwkeurige testen afnemen en binnen enkele minuten de resultaten zien. Uit onderzoek blijkt dat het nemen van dit soort vroegtijdige, geïnformeerde beslissingen kan leiden tot meer begrip, betere therapietrouw6 en meer tevredenheid bij de patiënt5, terwijl het ook bevorderlijk is voor de relatie tussen arts en patiënt.

Patiënten hebben meer vertrouwen in het resultaat van point-of-care-testen dan in de uitslagen van centrale labs.4 Ook hebben ze een voorkeur voor de manier waarop de test verloopt: monsterafname via een vingerprik in plaats van venapunctie, testen op locatie en direct feedback krijgen.4

Uit onderzoek blijkt dat POC-testen eveneens bijdragen aan meer patiëntmotivatie en een betere relatie tussen arts en patiënt.5

Niet alleen patiënten zeggen het. Ook artsen en andere gebruikers van de hulpmiddelen geven aan tevredener te zijn over POC-testen dan conventionele tests.13

Afinion™ 2

Directe resultaten betekenen direct advies. Een compacte, snelle, multi-assay analyzer die waardevolle testmogelijkheden dicht bij de patiënt op de zorglocatie biedt.

Afinion™ HbA1c

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. Point-of-care HbA1c-resultaten van laboratoriumkwaliteit voor efficiënte monitoring van de bloedsuikerspiegel controle.

Afinion™ ACR

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. Met de Afinion™ ACR-test beschikt u altijd en overal over betrouwbare resultaten van laboratoriumkwaliteit.

Afinion™ Lipid Panel

Eenvoudig. Snel. Betrouwbaar. De Afinion-lipidenprofieltest biedt een volledig lipidenprofiel, te gebruiken voor de diagnose en behandeling van lipidenstoornissen.

Cholestech LDX™ Lipid Profile•GLU Cassette

Vertrouwen in het resultaat.  De Lipid Profile•GLU-cassette meet het totale cholesterol (TC), HDL-cholesterol (High Density Lipoprotein) en triglyceriden, GLU (glucose), de TC/HDL-ratio, niet-HDL-cholesterol en schat de waarde van het LDL-cholesterol.

Cholestech LDX™ TC•HDL•GLU Cassettes

Vertrouwen in het resultaat. De TC•HDL•GLU-cassette meet het totale cholesterol, HDL-cholesterol, niet-HDL-cholesterol, de TC/HDL-ratio en glucose.

Meer weten

Make better, faster decisions in the moment

Lees in de praktijk hoe het testen op point-of-care-deuren nieuwe deuren opent voor de gezondheidszorg en de medische resultaten over de hele wereld verbetert.

Lees het artikel

Point-of-Care testen en diabetes

Zie hoe we Dr. Wright helpen om zijn patiënten toegang te geven tot snelle tests in het zorgcentrum.

Literatuur

Op basis van uw huidige locatie is de inhoud van deze pagina mogelijk niet relevant voor uw land.
Klik hier om terug te gaan naar de startpagina. Of klik op de X-toets om te bevestigen en door te gaan.
Close