Anti-CCP EIA van Axis-Shield

De Axis-Shield Anti-CCP-test is een semi-kwantitatieve/kwalitatieve ELISA voor het bepalen van de IgG-klasse antistoffen die specifiek zijn voor cyclisch gecitrullineerd peptide (CCP) in humaan serum of plasma. Bepaling van anti-CCP-antistoffen wordt gebruikt als hulpmiddel bij het stellen van de diagnose reumatoïde artritis (RA) in combinatie met andere klinische informatie.

Technische ondersteuning