Klinische chemie homocysteïne van Axis-Shield

Het vloeibare, stabiele, 2-delige homocysteïnereagens van Axis-Shield is bedoeld voor de kwantitatieve in-vitrobepaling van totaal homocysteïne in humaan serum of plasma. Het hulpmiddel kan behulpzaam zijn bij de diagnose en behandeling van patiënten bij wie hyperhomocysteïnemie en homocysteïnurie wordt vermoed.

Technische ondersteuning