EIA homocysteïne van Axis-Shield

De EIA homocysteïne van Axis-Shield is bedoeld voor de kwantitatieve bepaling van totaal-homocysteïne in humaan serum of plasma. Het hulpmiddel kan behulpzaam zijn bij de diagnose en behandeling van patiënten waarbij hyperhomocysteïnemie en homocysteïnurie wordt vermoed.

Neem nu contact met ons op Technische ondersteuning