EIA homocysteïne van Axis-Shield

De EIA homocysteïne van Axis-Shield is bedoeld voor de kwantitatieve bepaling van totaal-homocysteïne in humaan serum of plasma. Het hulpmiddel kan behulpzaam zijn bij de diagnose en behandeling van patiënten bij wie hyperhomocysteïnemie en homocysteïnurie wordt vermoed.

Technische ondersteuning