MICROSYPH TPHA van Axis-Shield

MICROSYPH TPHA is een snelle test voor de bepaling van specifieke antistoffen tegen Treponema pallidum in humaan serum of plasma met behulp van indirecte hemagglutinatie. Kits met FTPHA200 en FTPHA500 kunnen gebruikt worden voor de semi-kwantitatieve titratie van positieve monsters. FTPHA1000 is bedoeld voor gebruik als aanvankelijke screeningtest.

Technische ondersteuning