Bühlmann faecaal Calprotectine test

Fecale calprotectinewaarde bij de evaluatie van patiënten met abdominale klachten: een observationele studie. Manz et al. 2012

Deze studie omvatte meer dan 550 patiënten met abdominale klachten in het universitair ziekenhuis van Bazel en weerspiegelt zo perfect de situatie in een secundair zorgcentrum. Alle patiënten werden endoscopisch onderzocht en met de BÜHLMANN-test op calprotectine getest. De studie besloeg 4 jaar en werd uitgevoerd met veel partijen reagentia. Aan de hand van de calprotectine kan een betrouwbaar onderscheid gemaakt worden tussen een organische ziekte en niet-organische ziekte (hoge gevoeligheid en specificiteit). De nauwkeurigheid bedroeg 85% voor een differentiële diagnose waarbij gebruik gemaakt werd van de drempelwaarde 50µg/g (zie Fig. 1a en b). De studie van Burri et al. wees uit dat men met de BÜHLMANN ELISA-test een beter onderscheid tussen MICI en SCI kan maken dan met een polyclonaal ELISA. 

Technische ondersteuning
file

De groep van prof. Beglinger concludeerde dat voor patiënten met abdominale klachten niet-invasieve fecale calprotectine een goede marker is voor klinische identificatie van de symptomen die in het darmkanaal aanwezig zijn, ongeacht de leeftijd. Het laboratoriumwerk wees uit dat met de BÜHLMANN-test een beter MICI/SCI-onderscheid gemaakt kan worden dan met de polyclonale PhiCal-test van Calpro (Fig. 2).

file

Validatie van een “point-of-care”-instrument voor het kwantificeren van fecale calprotectine en het onderscheiden van het prikkelbaredarmsyndroom van een chronische inflammatoire darmziekte. Sydora et al. 2012

Binnen de groep van Richard Fedorak aan de universiteit van het Canadese Alberta werd een studie uitgevoerd met de bedoeling het gehalte van de fecale calprotectine te vergelijken bij patiënten met en zonder een darmontsteking (Fig. 1). De verkregen resultaten werden vergeleken met de resultaten die werden verkregen met de gestandaardiseerde BÜHLMANN ELISA-methode en de resultaten die werden verkregen met Quantum Blue®. Er is een significant verschil tussen de Calprotectinewaarden.

file

Besluit:  Het BÜHLMANN Quantum Blue® Reader-apparaat biedt een snel, niet-invasief en betrouwbaar antwoord voor het identificeren van inflammatoire darmziekten.

Dat strookt met de nieuwe publicatie van het Nederlandse Enschede, geschreven door Hessels et al., waarin geconcludeerd wordt dat Quantum Blue® perfect correleert met de gouden standaard-methode (Fig. 2) en betere analytische prestaties blijkt af te leveren dan de Prevent ID CalDetect.

file

Een nieuwe, snelle test voor fecale calprotectine: voorspelling van de genezing van het slijmvlies bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Lobaton et al. 2012

De groep rond dokter Guardiola en Lobaton presenteerde bijzonder interessante resultaten over het vermogen van Quantum Blue® en BÜHLMANN ELISA om resultaten te verkrijgen over fecale calprotectine, die zeer goed correleren met de genezing van het slijmvlies in het geval van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, met correspondentie met de klinische Mayo-score (cf. figuur hiernaast).

file

Samengevat: calprotectine is een nauwkeurige biomarker voor de genezing van het slijmvlies /endoscopische activiteit en is beter dan CRP. Een drempelwaarde van 250µg/g volstaat voor een hoge gevoeligheid en specificiteit om de remissie van het slijmvlies te voorspellen. Onlangs maakte de goede correlatie tussen Quantum Blue® en BÜHLMANN ELISA het mogelijk om de snelle test te gebruiken om snel en adequaat beslissingen te nemen.

file

Fecale calprotectine: vergelijkende studie van de snelle Quantum Blue®-test en de gevestigde ELISA-methode Coorevits et al. 2012

Coorevits et al. uit het Belgische Roeselare voerde een vergelijkende studie uit tussen Quantum Blue® en BÜHLMANN ELISA, die beide regelmatig gebruikt worden op de afdeling gastro-enterologie. ELISA bleek al een betere gevoeligheid te bieden dan de polyclonale CALPRO-test en correleert goed met de snelle test voor het onderscheiden van functionele stoornissen en organische stoornissen, net als bij de therapeutische opvolging van patiënten die lijden aan een MICI (Fig. 1).

Besluit: Quantum Blue® kan gebruikt worden als een betrouwbaar alternatief voor ELISA, waardoor een coloscopie vertraagd kan worden in afwachting van het resultaat van Quantum Blue®, dat binnen een aanvaardbare tijd verkregen wordt.

file