C. DIFFICILE TOX-B TEST

C. DIFFICILE TOX-B TEST

De C. DIFFICILE TOX-B TEST is een cytotoxineneutralisatie-assay voor de detectie van C. difficile-toxine B in fecale filtraten. Deze test is bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose van ziekte veroorzaakt door C. difficile. Bij de testuitslagen dient de voorgeschiedenis van de patiënt in beschouwing te worden genomen. De test gebruikt weefselcultuur om cytotoxische activiteit in fecesmonsters te detecteren en identificeert Clostridium difficile-toxinen aan de hand van specifieke antitoxinen.

Technische ondersteuning