LACTOFERRIN®

LACTOFERRIN SCAN

De LACTOFERRIN SCAN®-test is een kwantitatieve ELISA voor het meten van concentraties fecale lactoferrine, een marker voor fecale leukocyten. Een verhoogd lactoferrinegehalte duidt op een ontsteking in de darmen. Deze test kan worden gebruikt als in-vitrodiagnostisch hulpmiddel om patiënten met actieve inflammatoire darmziekten (IBD, Inflammatory Bowel Disease) te onderscheiden van patiënten met niet-inflammatoire prikkelbaredarmsyndroom (IBS, Irritable Bowel Syndrome). De test maakt gebruik van voorverdunde standaarden om een kromme te genereren op basis waarvan het exacte lactoferrinegehalte in fecesmonsters wordt berekend.

Technische ondersteuning