Pima™-analyser

Pima™-analyser

De telling van het absolute aantal T-helper-cellen (beter bekend als de CD4-telling) is een essentieel onderdeel geworden van de bewaking van het verloop van de door het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) veroorzaakte immunosuppressie en de start van de anti-retrovirale therapie.

De Pima™ Analyser en een Pima™ CD4 cartridge kunnen op de zorglocatie in slechts 20 minuten een CD4 T-celanalyse uitvoeren op een bloedmonster van een vingerprik of afgenomen veneus volbloed. De producten vormen een effectief en betaalbaar hulpmiddel voor de behandeling van HIV-patiënten, en zijn speciaal afgestemd op de behoeften van de gezondheidsprofessionals in het veld, het laboratorium of de dokterspraktijk.

Product mag uitsluitend naar bepaalde markten worden geëxporteerd.

Technische ondersteuning