Bekjempelse av antibiotikaresistens med rask diagnostikk.

Antimikrobisk resistens (AMR) oppstår når mikrober blir immune mot legemidlene som tidligere pleide å drepe dem. Prosessen skjer naturlig, men misbruk av antibiotika hos mennesker og dyr gjør at problemet utvikler seg fortere. For å holde tritt med dette tempoet, må vår adferd utvikle seg raskere enn mikrobene.