Testing for C. difficile

I omgivelser som på et sykehus eller et sykehjem kan en Clostridium difficile-infeksjon spres raskt ved berøring av kontaminerte overflater eller ved person til person-kontakt.