Alere Easy hCG Pregnancy

Alere™ hCG Easy Pregnancy

Alere™ hCG Pregnancy-test er en diagnostisk hurtigtest for kvalitativ påvisning av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Tilstedeværelse og hurtig økning av hCG i urinen gjør den til en utmerket markør for diagnostisering av graviditet. Med dokumentert nøyaktighet på >  99 %, er Alere™ hCG Pregnancy-test en kostnadseffektiv diagnostisk test som gir helsepersonell mulighet for å gi optimalisert pasientbehandling

Kontaktskjema