Alere Actim® PROM

Alere Actim PROM

Alere Actim® PROM-testen er et nøyaktig diagnostisk hjelpemiddel ved mistanke om prematur ruptur av fosterhinner.

Det er en immunologisk hurtiganalyse som spesifikt detekterer insulinlignende vekstfaktorbindende protein -1 (IGFBP-1). IGFBP-1 akkumuleres i høye konsentrasjoner i fostervann. Når membranene revner, kan IGFBP-1 detekteres ved bruk av vaginal penselprøve.

Den vaginale penselprøven ekstraheres i en buffer gjennom en enkel prosedyre. Analysen fullføres, og kan avleses innen 5 minutter.

Kontaktskjema