Alere BinaxNOW® Influenza A&B-kort

Alere BinaxNOW® Influenza A & B Card

Alere BinaxNOW® Influenza A&B-kortet er en immunkromatografisk in vitro-analyse for kvalitativ deteksjon av influensa A- og B-nukleoproteinantigener i nasofaryngeale (NP) penselprøver, nesepenselprøver og neseskyllings-/aspiratprøver. Den er ment som en hjelp til rask differensialdiagnostisering av influensa A- og B-virusinfeksjoner.

Kontaktskjema