Alere BinaxNOW® Legionella-urinantigenkort

Alere BinaxNOW® Legionella Urinary Antigen Card

Alere BinaxNOW® Legionella-urinantigenkortet er en hurtigtest for kvalitativ påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1-antigen i urinprøver fra pasienter med symptomer på pneumoni. Den er ment som en hjelp til presumptiv diagnostisering av legionærsykdom forårsaket av L. pneumophila serogruppe 1 sammen med dyrking og andre metoder. Alere BinaxNOW® Legionella-urinantigenkort kan leses visuelt gjennom avlesningsvinduet eller med Alere™ Reader.

Alere™ Reader med Alere BinaxNOW® Legionella-urinantigenkort er kun tilgjengelig i utvalgte markeder. Ikke klarert for salg i USA.

Kontaktskjema