C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®-testen er den eneste kassettbaserte hurtigtesten som samtidig påviser både glutamatdehydrogenase-antigen (GDH) og toksin A og B av C. difficile i avføringsprøver. Testen påviser C. difficile-antigen, GDH, som en screening for tilstedeværelse av C. difficile, og bekrefter tilstedeværelse av toksigent C. difficile ved å påvise toksin A og B i avføringsprøver fra personer som antas å ha C. difficile-sykdom.   Denne testen skal brukes som en hjelp til diagnostisering av C. difficile-sykdom.

Kontaktskjema