Alere Cholestech LDX® Lipid Profile Cassettes

Lipid Profile Cassettes

Lipid Profile-kassetten måler totalt kolesterol (TC), et mål for den totale mengden av kolesterol i blodet, HDL-kolesterol (lipoprotein med høy tetthet) («god kolesterol») og triglycerider eller TRG (fettsyrer og glyserol som sirkulerer i blodet og lagres som kroppsfett). Lipid Profile beregner også TC/HDL-forholdet, ikke-HDL kolesterol og estimerer nivået av LDL-kolesterol («dårlig kolesterol»). For bruk med Alere Cholestech LDX®-systemet.

Kontaktskjema