Alere Cholestech LDX® TC Cassettes

TC Cassettes

TC-kassetten måler totalt kolesterol (TC), et mål for den totale mengden av kolesterol i blodet. For bruk med Alere Cholestech LDX®-systemet.

Kontaktskjema