Clearview® Mono

Clearview Mono

Clearview® MONO-testen er en hurtig, kromatografisk immunanalyse for påvisning av infeksiøs mononukleose-heterofile antistoffer i fullblod, serum og plasma, til hjelp i diagnostisering av infeksiøs mononukleose. Infeksiøs mononukleose (IM) kan ligne på mer alvorlige infeksjoner som krever øyeblikkelig behandling, så en rask og nøyaktig diagnostisering er av høyeste viktighet.

Kontaktskjema