GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM QUIK CHEK

Giardia og Cryptosporidium er de to vanligste årsakene til intestinal parasittinfeksjon globalt. Den nye GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM QUIK CHEK-testen er en forbedring i forhold til tradisjonelle testmetoder, ved at den eliminerer kompliserte, arbeidskrevende prosesser samtidig som høy nøyaktighet opprettholdes. Denne immunologiske hurtiganalysen sørger for samtidig påvisning og differensiering av Giardia-cysteantigen og Cryptosporidium-oocysteantigen, og er dermed tids- og kostnadsbesparende sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Kontaktskjema
Techlab