Alere hCG Cassette (25 mIU/mL)

Alere™ hCG Cassette (25 mIU/mL)

Alere™ hCG Cassette (25 mIU/ml) er en ett-trinns test for tidlig påvisning av humant koriongonadotropin (hCG), et hormon som produseres i løpet av graviditeten. Testen bruker en patentert, innovativ teknologi for å gi svært sensitive og spesifikke resultater for graviditet.

Kontaktskjema