Alere NMP22® Test

Alere NMP22 Test

Alere NMP22®-testkitet er en immunologisk enzymanalyse (EIA) for in vitro, kvantitativ påvisning av det nukleære, mitotiske apparatusproteinet (NuMA) i stabilisert, latt urin. NuMA er en komponent det finnes rikelig av i de nukleære matriseproteinene (NMP22).

Kontaktskjema