Alere NMP22®-urinoppsamlingskit

Beholderne i Alere NMP22®-urinoppsamlingskitet er beregnet for oppsamling, stabilisering og transport av human urin som skal testes med Alere NMP22®-testkitet.

Kontaktskjema