Alere TestPack +Plus hCG Urine

Alere™ TestPack +Plus hCG Urine

Testpack + Plus hCG Combo-test er en immunologisk hurtigtest for kvalitativ påvisning av humant koriongonadotropin (hCG) i urin for tidlig påvisning av graviditet. I motsetning til andre hurtigtester, som bare inneholder en prosedyrekontroll, har TestPack innebygde positive og negative kontroller - slik kan brukeren ha full tillit til resultatet hver gang.

Kontaktskjema