Alere TestPack +Plus hCG Combo

Alere™ TestPack +Plus hCG Combo

Alere™ Testpack + Plus hCG Combo-testen er en hurtig immunologisk analyse for kvalitativ påvisning av humant koriongonadotropin (hCG) i urin eller serum for tidlig påvisning av graviditet. I motsetning til andre hurtigtester, som bare inneholder en prosedyrekontroll, har Alere™ TestPack innebygde positive og negative kontroller - slik kan brukeren ha full tillit til resultatet hver gang.

Kontaktskjema