Alere TestPack +Plus med OBC Strep A

Alere™ TestPack +Plus Strep A

Alere™ TestPack Strep A-testen er en enkel, hurtig immunkromatografisk analyse for kvalitativ påvisning av gruppe A streptokokker-antigen fra halspenselprøver til hjelp i diagnostisering av gruppe A streptokokker-faryngitt. Dens unike, innebygde kontroller sikrer meget pålitelige resultater.

Kontaktskjema