Alere Triage® BNP Test for Beckman Coulter® Immunoassay Systems

Alere Triage BNP Test for Beckman Coulter Immunoassay Systems

Alere Triage® BNP-testen for Beckman Coulter®-systemer for immunologisk analyse muliggjør høyere BNP-gjennomflyt med rask testing og automatisering. Gir klinisk utvekslingsbare BNP-resultater mellom Alere Triage® MeterPro og Beckman Coulter UniCel® DxI 800 eller Beckman Coulter Access® 2 Immunoassay System.

Access, UniCel og Dxl er varemerker for Beckman Coulter, Inc.

Kontaktskjema