Løsninger for Kroniske kardiometabolske sykdommer

Oppdag Abbott praksisløsninger for administrering av kardiometabolske pasienter

Kroniske kardiometabolske sykdommer øker stort i hele verden. For eksempel er det nå over 400 millioner tilfeller av diabetes – og det tallet kommer til å stige mer enn 50 % de neste 25 årene.1 Selv om praksisretningslinjer inkluderer testing for HbA1c, lipider og ACR, blir færre enn 7 % av pasienter testet etter retningslinjenes anbefalte frekvens, og kun 26,7 % av pasienter oppfyller målene for glykemisk kontroll samt kontroll av blodtrykk og kolesterol.2,3 Vi trenger nye, mer effektive metoder for håndtering av denne voksende epidemien.

Pasientnære tester (POCT), som raske diagnoser fra Abbott, har vist seg å forbedre pasientenes medisinske resultater og praksisens effektivitet.4

Din praksis – med større suksess

Med vår hurtigdiagnostikk kan du utføre viktige kardiovaskulære og metabolske tester pasientnært. Leger kan få resultater og diskutere en behandlingsplan med pasientene i samme besøk. Dette bidrar til høyere effektivitet i praksisen, styrker forholdet mellom lege og pasient, og motiverer pasientene til å administrere tilstanden sin på en bedre måte.5

I en verden som betaler mer for ytelse og med mer kardiometabolsk belastning, kan forbedrede resultater for pasienter og økt effektivitet i praksisen føre til viktige økonomiske fordeler for praksisen.

Våre raske diagnoser kan også hjelpe praksisen med å:

  • Sende færre ordre til sentrallaboratoriet
  • Frigjøre tid som medarbeidere bruker på lete etter labresultater
  • Redusere antall pasienter som ikke blir fulgt opp
  • Eliminere unødvendige oppfølgingsavtaler
  • Få bedre overholdelse av testfrekvenser som er fastsatt av retningslinjene
  • Forbedre pasienttilfredsheten
Alere cardiometabolic products help thousands of physician offices, clinics, hospitals, and wellness programs perform testing more efficiently.
Vi er verdens ledende leverandør av pasientnære testprodukter og kan hjelpe deg og medarbeiderne dine med å administrere diabetes hos pasienter med bedre resultater for alle.

Våre POCT-produkter for kronisk kardiometabolsk pleie

Utforsk våre verdensledende, pasientnære pleieløsninger for kardiometabolsk pleie

Ganske enkelt mer effektivt

Eliminer bortkastet tid og forbedre driftseffektiviteten med hurtigtester fra Abbott.

Det er ikke lenger nødvendig å sende ut prøver til laboratoriet, vente på resultater og risikere å miste pasienter i prosessen. Med våre raske diagnoser, kan pasienter gå fra innsjekking til konsultasjon på få minutter.

Med tester og konsultasjon ved samme besøk, er det ikke lenger et problem med å miste pasienter til laboratorier, og besøkene kan være mer informative og produktive, slik at man ikke kaster bort tid. I henhold til Diabetes Study of Northern California, vil en av syv pasienter ikke få utført laboratorietester i løpet av seks måneder etter at de har fått en henvisning.6

Våre raske diagnoser kan hjelpe til med å styrke driftsmessig effektivitet ved å:

  • Drastisk redusere behovet for oppfølgingssamtaler (med opptil 89 %4) og brev med resultater (med opptil 85 %4)
  • Redusere gjentakende pasientbesøk med opptil 61 %4
  • Studier har vist at pasientnære tester (POCT) kan forbedre driften av klinikken betydelig med kostnadsreduksjoner ved forbedret effektivitet i praksisen4

Afinion™ 2

Ganske enkelt mer effektivt. Forbedre måten du diagnostiserer, overvåker og behandler pasienter pasientnært.

Cholestech LDX™ system tester

Tillit til resultater. Nøyaktig testing som gir grunnlag for tiltak fra lederen innen pasientnær lipidtesting.

Afinion™ HbA1c

Enkel. Rask. Pålitelig. Pasientnære HbA1c-resultater av laboratoriekvalitet for effektiv overvåking av glykemisk kontroll.

Afinion™ ACR

Enkel. Rask. Pålitelig. Afinion™ ACR-testen gir deg pålitelige resultater av laboratoriekvalitet- resultater som er tilgjengelige der du trenger dem, og når du trenger dem.

Afinion™ Lipidpanel

Enkel. Rask. Pålitelig. Afinion Lipid Panel-testen gir et fullt lipidpanel som benyttes i diagnostisering og behandling av lipidforstyrrelser.

AegisPOC™ pasientnære administrasjonsløsninger

Connect more. Share more. Worry less. AegisPOC™ pasientnære administrasjonsløsning er en webbasert, åpen plattform som forbinder POC-enheter på sykehuset eller legekontoret med laboratoriet.

Strømlinjeformet arbeidsflyt

Spar steg, spar tid og oppretthold laboratorienøyaktighet .

En av de tradisjonelle barrierene innen pasientnær testing på kontoret har vært bekymringer forbundet med komplekse tester, vedlikehold av utstyr, begrenset testmeny og kvaliteten på resultatene. Hurtigdiagnostiske løsninger fra Abbott leverer ikke bare resultater du kan iverksette tiltak på, på mye mindre tid enn tradisjonelle metoder. De er også ekstremt enkle å bruke, krever lite eller intet vedlikehold og er fabrikkalibrerte slik at implementering er enkelt.

Du får alt dette uten å ofre kvaliteten på resultatene. Vår hurtigdiagnostikk gir resultater av laboratoriekvalitet og lar legene stille trygge diagnoser og ta trygge behandlingsavgjørelser.

Afinion™ HbA1c er konsekvent blant systemene med best resultater i henhold til US College of American Pathology og andre ferdighetsundersøkelser, med klassens beste nøyaktighet, demonstrert flere ganger i mange publikasjoner.7,8,9

I tillegg har en studie funnet ut at Cholestech LDX™-systemet var like nøyaktig som en stor analysator i et sykehus eller et kommersielt laboratorium.7 «Cholestech LDX™-systemet ga vurdering av LDL-kolesterol som var like tett opptil vurderingen til laboratoriet CRMLN [Cholesterol Reference Method Laboratory Network] som det kommersielle laboratoriets».10

Det er også kritisk at resultatene som blir innsamlet POC finner veien inn i en vedvarende elektronisk pasientfil. Vår innovative, nettbaserte Abbott POC Data Management Platform er satt sammen for å gi deg bedre tilkoblingsmuligheter og diagnoser, hvor som helst.

Afinion™ 2

Ganske enkelt mer effektivt. Forbedre måten du diagnostiserer, overvåker og behandler pasienter pasientnært.

Afinion™ HbA1c

Enkel. Rask. Pålitelig. Pasientnære HbA1c-resultater av laboratoriekvalitet for effektiv overvåking av glykemisk kontroll.

Afinion™ ACR

Enkel. Rask. Pålitelig. Afinion™ ACR-testen gir deg pålitelige resultater av laboratoriekvalitet- resultater som er tilgjengelige der du trenger dem, og når du trenger dem.

Afinion™ Lipidpanel

Enkel. Rask. Pålitelig. Afinion Lipid Panel-testen gir et fullt lipidpanel som benyttes i diagnostisering og behandling av lipidforstyrrelser.

Cholestech LDX™ Lipid Profile•GLU-kassett

Tillit til resultatet. Lipid Profile•GLU-kassett måler totalkolesterol (TC), høydensitet lipoprotein (HDL) kolesterol, og triglyserider, glukose (GLU), TC/HDL-forhold, ikke-HDL kolesterol, og estimerer LDL-kolesterolet.

AegisPOC™ pasientnære administrasjonsløsninger

Connect more. Share more. Worry less. AegisPOC™ pasientnære administrasjonsløsning er en webbasert, åpen plattform som forbinder POC-enheter på sykehuset eller legekontoret med laboratoriet.

Bedre samsvar og kontroll

Oppnå lavere HbA1c, hold lipidene i sjakk og overvåk nyrefunksjonen. 

Det er ofte komplisert og kostbart å få diabetespopulasjonen under kontroll. En omfattende tilnærming er nødvendig og pasientnær testing kan være en kritisk del av løsningen. Implementering av pasientnær testing har ført til høyere frekvens av overholdelse av retningslinjer for HbA1c-testing og forbedret glykemisk kontroll.11

En studie viste at bare seks måneder etter implementering av pasientnær testing for HbA1c, var det en 27 % økning i HbA1c-testing i samsvar med ADA og betydelig reduksjon i HbA1c-nivåer (p = 0,008).12 Ytterligere studier av implementering av POC har flere ganger vist at POC kan bidra til å redusere pasientenes HbA1c-nivåer.

Kronisk nyresykdom (CKD) er en stor og voksende helsebelastning og den nåværende økningen i diabetes, overvekt og aldring vil forverre situasjonen ytterligere hvis den ikke får større fokus. American Diabetes Association (ADA) anbefaler årlig testing fordi tidlig identifikasjon av nyresykdom – og kontinuerlig overvåking – kan utgjøre hele forskjellen. Med pasientnære resultater med laboratoriekvalitet gjør vi det det raskt og enkelt å hjelpe pasienter med å administrere diabetes bedre, og forhindre kostbare medisinske hendelser i fremtiden.

Hvis du har diabetes eller høyt blodtrykk, øker det faren for hjertesykdom (CVD). De gode nyhetene er at det er i din kontroll – og starter med administrering av hypertensjon og diabetes. Tiden er vår mest verdifulle ressurs i kampen mot CVD. Desto raskere du kan diagnostisere problemet, desto raskere kan du behandle pasienten. Vår innovative diagnostikk gir deg pålitelige resultater som gir grunnlag for tiltak, på kortest mulig tid. Hos alle pasienter med diabetes, bør kardiovaskulære risikofaktorer vurderes minst én gang om året. Disse risikofaktorene inkluderer dyslipidemi, hypertensjon, røyking, en familiehistorie med prematur hjertesykdom og forekomst av albuminuri.

Alere Afinion™ 2

Ganske enkelt mer effektivt. Forbedre måten du diagnostiserer, overvåker og behandler pasienter pasientnært.

Afinion™ HbA1c

Enkel. Rask. Pålitelig. Pasientnære HbA1c-resultater av laboratoriekvalitet for effektiv overvåking av glykemisk kontroll.

Afinion™ ACR

Enkel. Rask. Pålitelig. Afinion™ ACR-testen gir deg pålitelige resultater av laboratoriekvalitet- resultater som er tilgjengelige der du trenger dem, og når du trenger dem.

Afinion™ Lipidpanel

Enkel. Rask. Pålitelig. Afinion Lipid Panel-testen gir et fullt lipidpanel som benyttes i diagnostisering og behandling av lipidforstyrrelser.

Cholestech LDX™ Lipid Profile•GLU-kassett

Tillit til resultatet. Lipid Profile•GLU-kassett måler totalkolesterol (TC), høydensitet lipoprotein (HDL) kolesterol, og triglyserider, glukose (GLU), TC/HDL-forhold, ikke-HDL kolesterol, og estimerer LDL-kolesterolet.

AegisPOC™ pasientnære administrasjonsløsninger

Connect more. Share more. Worry less. AegisPOC™ pasientnære administrasjonsløsning er en webbasert, åpen plattform som forbinder POC-enheter på sykehuset eller legekontoret med laboratoriet.

Forbedret pasienttilfredshet

Pasientnær testing kan styrke pasientenes tillit, forpliktelse og overholdelse.

Med vår kardiometabolske hurtigdiagnostikk, kan medisinsk personell utføre nøyaktige tester på kontoret, klinikken, aldershjemmet eller apoteket og få resultatene på minutter. Forskere har funnet ut at denne typen betimelig, informert beslutningstaking kan føre til bedre forståelse, overholdelse6 og tilfredshet blant pasientene5, i tillegg til et sterkere forhold mellom pasient og lege.

Pasienter har mer tillit til pasientnære testresultater enn de som kommer fra sentrale laboratorier.4 De foretrekker også opplevelsen: prøvetaking via et stikk i fingeren framfor venepunksjon, testing på stedet, og å motta umiddelbar tilbakemelding.4

Studier bekrefter at pasientnære tester også bidrar til høyere motivasjon blant pasienter og sterkere forhold mellom lege og pasient.5

Pasientene er ikke alene. Leger og operatører rapporterer også høyere tilfredsstillelse med pasientnær testing enn med tradisjonelle tester.13

Afinion™ 2

Ganske enkelt mer effektivt. Forbedre måten du diagnostiserer, overvåker og behandler pasienter pasientnært.

Afinion™ HbA1c

Enkel. Rask. Pålitelig. Pasientnære HbA1c-resultater av laboratoriekvalitet for effektiv overvåking av glykemisk kontroll.

Afinion™ ACR

Enkel. Rask. Pålitelig. Afinion™ ACR-testen gir deg pålitelige resultater av laboratoriekvalitet- resultater som er tilgjengelige der du trenger dem, og når du trenger dem.

Afinion™ Lipidpanel

Enkel. Rask. Pålitelig. Afinion Lipid Panel-testen gir et fullt lipidpanel som benyttes i diagnostisering og behandling av lipidforstyrrelser.

Cholestech LDX™ Lipid Profile•GLU-kassett

Tillit til resultatet. Lipid Profile•GLU-kassett måler totalkolesterol (TC), høydensitet lipoprotein (HDL) kolesterol, og triglyserider, glukose (GLU), TC/HDL-forhold, ikke-HDL kolesterol, og estimerer LDL-kolesterolet.

Utvid kunnskapene

Make better, faster decisions in the moment

Les virkelige kontoer om hvordan test av forsiktighet åpner nye dører for helsetjenester og forbedrer medisinske utfall over hele verden.

Utforsk historien

Prøveforsøk og diabetes

Se hvordan vi hjelper Dr. Wright gi sine pasienter tilgang til hurtigforsøk.

Referanser