Visse varemerker kan fremstilles annerledes i utvalgte markeder.

Dine hurtige, respiratoriske testløsninger

Respiratoriske infeksjonssymptomer kan være misvisende, og kan resultere i feildiagnose, unødvendige tester, overforbruk av antimikrobielle stoffer og fortsatt spredning av en infeksjon i hele samfunnet. Når du må diagnostisere en luftveisinfeksjon, bør du ikke måtte velge mellom hastighet og nøyaktighet. Med hjelp av hurtige, respiratoriske testløsninger fra Abbott kan legene hurtig og nøyaktig avgjøre om respiratoriske infeksjoner er selvbegrensende eller krever behandling. 

Desto tidligere du kjenner til resultatene, desto mer effektivt kan du utføre respiratorisk pleie. 

Luftveisinfeksjoner utgjør en todelt trussel mot menneskers helse. Det å ikke behandle pasienter hurtig og hensiktsmessig kan føre til utbrudd og epidemier, mens overforbruk av antibiotika kan anspore fremveksten av antimikrobielle resistente infeksjoner.1, 2 Abbotts luftveisprodukter kan hjelpe helsepersonell med å definere raskt passende behandlingsstrategier.

Alere gives you the widest choice of rapid testing solutions for respiratory season.
ID NOW™ Influenza A&B 2 er verdens første CLIA-godkjent molekylær pasientnær test.3

Våre produkter for respirasjonstesting

Stol på en markedsleder innen hurtig luftveisdiagnostikk.

Abbott tilbyr et utvalg av muligheter for hurtige pasientnære luftveisundersøkelser. Våre høyytelsesløsninger hjelper helsepersonell med å identifisere patogener umiddelbart og nøyaktig, så de raskere kan bestemme passende behandlingsstrategier.

Symptomregister

Molekylær innovasjon

Bringer neste generasjons molekylær teknologi til pasienten.

Det å påvise den molekylære signaturen (dvs. DNA) av en skadelig organisme ved pasienten blir nå i økende grad den mest nøyaktige og hurtige måten å identifisere infeksjonssykdommer på, slik at helsepersonell raskt kan starte den riktige behandlingen. De fleste molekylære tester er imidlertid avhengige av laboratoriebasert termosyklus, noe som kan øke tiden frem til behandling.

I så henseende skapte Abbott den ideelle molekylære plattformen for testing ved pleiepunktet. ID NOW™ kombinerer fordelene av hastighet og nøyaktighet. Nå kan du teste pasienter og ta kliniske avgjørelser uten kompromisser. Med det hurtige molekylære resultatet fra ID NOW™ trenger du ikke lenger å måtte velge. Det gir riktige resultater innen få minutter, slik at du kan ta umiddelbare, hensiktsmessige kliniske beslutninger.

ID NOW™ System

Ingen tid å miste – ID NOW. Få nøyaktige resultater, raskere enn noen gang. Gir deg trygghet til å ta effektive, kliniske avgjørelser raskere.

ID NOW™ Influenza A & B 2

Første CLIA-godkjente, molekylære hurtigtest for influensa. Gir molekylære influensaresultater på mindre enn 13 minutter på vår unike plattform ID NOW™11.

ID NOW™ Strep A 2

Raskere enn andre molekylære metoder. Mer nøyaktig enn konvensjonelle hurtigtester og gir resultater på 6 minutter eller mindre12.

ID NOW™ RSV

Den første molekylære hurtigtesten som påviser RSV i løpet av 13 minutter. Kombinasjon av hastighet og nøyaktighet som er nødvendig for å ta kliniske avgjørelser i sanntid.

Forbedret pasienthåndtering

Økende effektivitet og effektivitet gjennom spesifisitet.

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er den hyppigste sykdomsrelaterte årsaken til doktorbesøk hoste.5 En slik vanlig klage kan gjøre pasienthåndteringen ekstremt kompleks. Influensasymptomene overlapper eksempelvis mange andre virale øvre luftveisinfeksjoner, slik at pasienter ofte blir behandlet uten en formell diagnose. Dette kan føre til en rekke problemer, inkludert upassende resepter, unødvendige tester og ineffektiv sengepleie.

Med en spesifikk diagnose kan legene unngå å utsette pasientene for unødvendige tester og avkorte sykehusopphold, noe som gir mulighet for tidsmessig og relevant behandling.6, 7

ID NOW™ RSV

Den første molekylære hurtigtesten som påviser RSV i løpet av 13 minutter. Kombinasjon av hastighet og nøyaktighet som er nødvendig for å ta kliniske avgjørelser i sanntid.

Afinion™ CRP

Enkel. Rask. Pålitelig. Den gir resultater med laboratoriekvalitet, når og der du trenger dem, og gir deg trygghet til å ta raske behandlingsavgjørelser.

 

BinaxNOW™ S. pneumoniae Urinary Antigen Card

Brukes av leger i hele verden. Denne testen gir nøyaktige resultater på en betimelig måte for passende behandling.

 

Kontroller infeksjonen tidligere

Hurtig diagnose er nøkkelen til å forebygge kryssinfeksjon og utbrudd 

] Legene må ofte ta umiddelbare behandlingsbeslutninger basert bare på tegn og symptomer på grunn av dårlig tilgang til sensitive, hurtige, diagnostiske tester og lange testtider for laboratorie-PCR-resultater. Hvis en smittsom luftveisinfeksjon ikke diagnostiseres i tide, kan helsekonsekvensene være alvorlige for et samfunn.

Derfor er Abbotts respirasjonsløsninger utformet for å muliggjøre umiddelbar diagnostisering ved pasienten Testene vår hjelper deg med å ta beslutninger i sanntid om infeksjonskontroll og pasientens kohortering. Slik kan du bidra med å redusere risikoen for videre infeksjon av pasienter, medisinsk personale og andre i samfunnet.8, 9

ID NOW™ System

Ingen tid å miste – ID NOW. Få nøyaktige resultater, raskere enn noen gang. Gir deg trygghet til å ta effektive, kliniske avgjørelser raskere.

Afinion™ CRP

Enkel. Rask. Pålitelig. Den gir resultater med laboratoriekvalitet, når og der du trenger dem, og gir deg trygghet til å ta raske behandlingsavgjørelser.

DIGIVAL™ (Formelt Alere™ Reader)

Hurtig. Objektivt. Nøyaktig. På bare sekunder kan den avlese, tolke og overføre resultatene av flere hurtige Abbott Lateral Flow-tester.

 

BinaxNOW™ S. pneumoniae Urinary Antigen Card

Brukes av leger i hele verden. Denne testen gir nøyaktige resultater på en betimelig måte for passende behandling.

 

Bekjempe antimikrobiell resistens

Ta målrettede behandlingsbeslutninger tidligere med pasientnær testing

Overforbruk av antibiotika har ført til en global helsekrise. Mikrober utvikler immunitet mot medisiner som tidligere pleide å drepe dem. Som et resultat blir stadig flere infeksjoner vanskeligere å behandle.

Diagnostiske hurtigtester er i økende grad avgjørende for å redusere overforbruk av antibiotika.10 Abbott viser veien Vår banebrytende, hurtige diagnostisering er best i klassen og hjelper legene med å raskt avgjøre hvilke luftveisinfeksjoner (RTI-er) som krever behandling, og hvilke som er selvbegrensende. Ved å identifisere patogener pasientnært kan du ta målrettede behandlingsbeslutninger raskere og redusere feilaktig bruk av antimikrobielle midler og spredningen av resistens.

Afinion™ CRP

Enkel. Rask. Pålitelig. Den gir resultater med laboratoriekvalitet, når og der du trenger dem, og gir deg trygghet til å ta raske behandlingsavgjørelser.

BinaxNOW™ Legionella Urinary Antigen Card

Rask og nøyaktig deteksjon av Legionærsykdom. Diagnostisere legionærsykdom raskere og starte passende behandling tidligere.

BinaxNOW™ S. pneumoniae Urinary Antigen Card

Brukes av leger i hele verden. Denne testen gir nøyaktige resultater på en betimelig måte for passende behandling.

 

ID NOW™ System

Ingen tid å miste – ID NOW. Få nøyaktige resultater, raskere enn noen gang. Gir deg trygghet til å ta effektive, kliniske avgjørelser raskere.

BinaxNOW™ Influenza A & B Card 2

Brukes av leger i hele verden. Denne testen gir tydelige resultater som er enkle å avlese, på like under 15 minutter.

Utvid kunnskapene

Fighting influenza with rapid molecular diagnostics

Betimelig og nøyaktig diagnose er kritisk for passende behandling av influensa. Finn ut hvordan vi utgjør en positiv forskjell i menneskers liv.

Utforsk historien

Fighting antibiotic resistance with rapid diagnostics

Se hvordan bruken av eksisterende hurtigdiagnostikk og utvikling av ny hurtigdiagnostikk er kritiske komponenter i den globale strategien for å bekjempe antibiotikaresistens.

Utforsk historien

Referanser